Tống Mỹ Linh

Cập nhập tin tức Tống Mỹ Linh

Đòn ghen hiểm hóc của người đàn bà nổi tiếng Tống Mỹ Linh

Vừa nhìn thấy Trần Khiết Như, Tống Mỹ Linh nổi trận lôi đình, chưa kịp đợi đối phương phản ứng, bà đã 'chào sân nhà' bằng 1 cái tát cảnh cáo và mắng Trần là 'hồ ly dụ người'.

Đang cập nhật dữ liệu !