Tom Cruise

Cập nhập tin tức Tom Cruise

Tom Cruise tạo ra cảnh nguy hiểm nhất của lịch sử điện ảnh trong Nhiệm vụ bất khả thi 7 Icon

Tiết lộ hậu trường đặc biệt về “Mission: Impossible 7” (Nhiệm vụ bất khả thi 7) cho thấy quá trình chuẩn bị vất vả cho cảnh phim lớn mà chính Cruise từng mô tả là “nguy hiểm nhất từ trước đến nay”.

Đang cập nhật dữ liệu !