tiêu dùng

Cập nhập tin tức tiêu dùng

Hà Nội triển khai các hoạt động sản xuất và tiêu dùng bền vững

Hà Nội phấn đấu đến hết năm 2023 sẽ giảm 3-4% mức tiêu hao nguyên, nhiên vật liệu của các ngành sản xuất, cụ thể dệt may, rượu, bia, nước giải khát, thép, nhựa.

Đang cập nhật dữ liệu !