tiếp viên

Cập nhập tin tức tiếp viên

Tiếp viên hàng không dùng bình pha cà phê khống chế hành khách bất trị

Nhân chứng kể lại để khống chế nam hành khách ngỗ ngược, tiếp viên hàng không phải dùng bình đựng cà phê đập vào đầu người này. 

Đang cập nhật dữ liệu !