thị trường lao động

Cập nhập tin tức thị trường lao động

Nhiều giải pháp phục hồi và phát triển thị trường lao động sau dịch

Dưới tác động của đại dịch Covid-19, các giải pháp hỗ trợ và ổn định thị trường lao động đang trở nên ngày càng cấp bách. Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đang dự thảo 7 nhóm giải pháp lớn cho vấn đề này.

Đang cập nhật dữ liệu !