Thanh Hóa: Kết quả 10 năm thực hiện chương trình MTQG về NTM

Là địa phương có diện tích rộng chủ yếu là đồi núi, kinh tế phát triển không đồng đều giữa các vùng, đời sống nhân dân còn gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên, trong những năm qua Thanh Hóa đã có nhiều điểm sáng về Chương trình xây dựng NTM.

Bước đầu bắt tay vào xây dựng NTM, Thanh Hóa đã quy hoạch theo vùng để phù hợp cho sự phát triển

Quy hoạch vùng phù hợp

Để thực hiện có hiệu quả Chương trình Phát triển nông nghiệp và xây dựng NTM gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp, UBND tỉnh Thanh Hóa đã hoàn thành việc rà soát và xây dựng mới nhiều vùng quy hoạch vùng khác nhau.

Trong đó, quy hoạch tổng thể phát triển nông nghiệp; quy hoạch khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Lam Sơn - Sao Vàng; quy hoạch vùng sản xuất rau an toàn tập trung; quy hoạch vùng nguyên liệu cho dự án chăn nuôi bò sữa quy mô công nghiệp; quy hoạch bảo vệ và phát triển rừng; quy hoạch vùng luồng thâm canh tập trung; quy hoạch tổng thể thủy lợi; quy hoạch cấp nước sinh hoạt và vệ sinh môi trường nông thôn; quy hoạch phát triển ngành nghề nông thôn; quy hoạch bố trí ổn định dân cư các vùng thiên tai, khó khăn, biên giới, hải đảo, các khu rừng đặc dụng, khu vực có dân di cư tự do; quy hoạch 3 loại rừng theo hướng cơ bản ổn định diện tích rừng đặc dụng, rừng phòng hộ, nâng cao hiệu quả diện tích rừng sản xuất.

Đối với quy hoạch vùng huyện: Đã có 5 huyện được phê duyệt quy hoạch, gồm: Tĩnh Gia, Quảng Xương, Đông Sơn, Thọ Xuân và Vĩnh Lộc; các huyện Nga Sơn, Hoằng Hóa đang triển khai lập quy hoạch để trình duyệt theo quy định. 

Vùng trồng rau an toàn được quy hoạch mang lại thu nhập cao cho các địa phương

Ngoài ra, tất cả các xã xây dựng NTM trên địa bàn tỉnh đã lập và phê duyệt quy hoạch xã NTM, hoàn thành mục tiêu đề án của tỉnh. Trong quá trình thực hiện, các xã đã rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch xây dựng xã NTM cho phù hợp với yêu cầu thực tế tại các địa phương, thực hiện quản lý và tổ chức thực hiện quy hoạch theo quy định.

Phát triển kinh tế-xã hội

Từ nguồn vốn ngân sách Trung ương, ngân sách tỉnh, huyện, xã; lồng ghép các chương trình, dự án được triển khai thực hiện trên địa bàn nông thôn; huy động cộng đồng dân cư và các nguồn vốn hợp pháp khác, hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế, xã hội khu vực nông thôn của tỉnh Thanh Hóa đã được đầu tư tương đối đồng bộ.

Sau 10 năm, các xã trên địa bàn tỉnh đã đầu tư xây mới và nâng cấp, cải tạo được 13.965 km đường giao thông nông thôn; 1.274 cống tưới tiêu và công trình thủy lợi, 3.892 km kênh mương; 7.286 km đường dây truyền tải điện các loại, 972 trạm biến áp; 12.039 phòng học; 350 công sở xã; 518 trạm y tế xã; 538 trung tâm văn hóa, thể thao xã; 3.431 nhà văn hóa và khu thể thao thôn, bản; 506 trung tâm dịch vụ thương mại và chợ nông thôn; chỉnh trang và xây mới 176.055 nhà ở dân cư; 33.548 công trình cấp nước sinh hoạt; 1.960 công trình vệ sinh và xử lý môi trường nông thôn, 550 bãi tập kết rác thải.

Về phát triển sản xuất gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp: Sản xuất nông, lâm, thủy sản phát triển ổn định và đạt kết quả toàn diện theo hướng sản xuất hàng hóa, đến hết năm 2018, tỷ trọng ngành nông, lâm, thủy sản chiếm 12,72% trong tổng GRDP toàn tỉnh; tốc độ tăng trưởng ngành nông, lâm, thủy sản bình quân giai đoạn 2010-2019 đạt 2,3%/năm (năm 2018 tăng 2,68%, ước tính năm 2019 tăng 2,7%), sản xuất trồng trọt đạt kết quả cao, sản lượng lương thực hàng năm đạt trên 1,6 triệu tấn.

Phát triển chăn nuôi đã có sự chuyển biến rõ nét về tổ chức sản xuất, chuyển  sang chăn nuôi tập trung, quy mô lớn,tính đến hết tháng 6 năm 2019, tổng đàn trâu đạt 198 nghìn con; đàn bò 255 nghìn con; đàn lợn 813,8 nghìn con; đàn gia cầm 19.678 nghìn con; tổng sản lượng thịt hơi đạt 230,9 nghìn tấn.

Về giảm nghèo và an sinh xã hội: Tỷ lệ hộ nghèo khu vực nông thôn giảm từ 26,96% năm 2010 xuống còn 6,25% năm 2018, bình quân giảm 2,56%/năm (toàn tỉnh 5,84%), ước năm 2019 giảm còn 3,7%; thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn tăng từ 8,9 triệu đồng năm 2010 lên 32,5 triệu đồng năm 2018, tăng 3,65 lần so với năm 2010 và tăng 1,6 lần so với năm 2015 (toàn tỉnh 36,18 triệu đồng/người), ước tính năm 2019 đạt 37,6 triệu đồng. Có 01/7 huyện (Như Xuân) ra khỏi danh sách huyện nghèo đặc biệt khó khăn theo Nghị quyết 30a; có 05/100 xã và 55/181 thôn bản hoàn thành mục tiêu Chương trình 135.

Về phát triển giáo dục đào tạo, y tế, văn hóa: Công tác giáo dục được chú trọng, tỷ lệ trẻ em đến lớp đúng độ tuổi bậc Mầm non và Tiểu học đạt 100%; tỷ lệ phổ cập Tiểu học và THCS đạt 100%; tỷ lệ người trong độ tuổi từ 15-60 được xóa mù chữ đạt 99,39%; có 65,7% trường Mầm non, 84,6% trường Tiểu học, 62,13% trường THCS đạt chuẩn quốc gia. Công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao năng lực cho cán bộ các cấp và đào tạo nghề cho lao động nông thôn thực hiện có hiệu quả cao.

Xây dựng NTM đưa chất lượng giáo dục được nâng cao, phổ cập các cấp học

Về công tác y tế dự phòng và chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân được chú trọng, tình hình dịch bệnh khi xảy ra được khoanh vùng, kiểm soát kịp thời; toàn tỉnh 87,4% số xã có bác sỹ; có 515 xã đạt chuẩn y tế giai đoạn 2011-2020; có 88,67% dân số được tham gia các hình thức bảo hiểm y tế, tăng 26,67% so với năm 2010 và 18,67% so với năm 2015. 

Ngoài ra, về vệ sinh môi trường nông thôn trên địa bàn được đảm bảo các khu xử lý chất thải rắn, sinh hoạt bằng công nghệ chôn lấp hợp vệ sinh. Về xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, nhiều tổ chức cơ sở Đảng ở nông thôn đã thực sự đóng vai trò là hạt nhân trong lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ về xây dựng NTM. 

Bên cạnh đó, về giữ vững Quốc phòng, an ninh và trật tự xã hội ở nông thôn được duy trì, tăng cường, đẩy mạnh công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội luôn được giữ vững. Đến nay, toàn tỉnh có 84% khu dân cư được công nhận an toàn về an ninh trật tự; có 72 mô hình bảo vệ an ninh tổ quốc, tiêu biểu là mô hình: “Khu dân cư an toàn về an ninh, trật tự”.

Trần Nghị

Nhiều tư liệu quý hiếm khẳng định chủ quyền biển đảo Việt Nam

Bộ sách gồm 6 cuốn với nhiều tư liệu quý khẳng định chủ quyền biển đảo Việt Nam vừa được Nhà xuất bản TT&TT giới thiệu nhân dịp kỷ niệm 35 năm sự kiện Gạc Ma (14/3/1988-14/3/2023).

Điều khoản 'cấm' tiết lộ với người đòi tiền 'gửi tiết kiệm thành mua bảo hiểm'

Trong khi nhiều khách hàng gửi tiết kiệm ngân hàng bị biến thành hợp đồng mua bảo hiểm nhân thọ Manulife vẫn chật vật đi đòi tiền, có một số người đã được trả lại tiền nhưng buộc phải ký cam kết không được tiết lộ với bên thứ ba.

Học viện Nông nghiệp Việt Nam ra mắt 6 phòng thí nghiệm đạt chuẩn ISO

Ngày 8/1, Học viện Nông nghiệp Việt Nam ra mắt 6 phòng thí nghiệm đạt chuẩn ISO 17025:2017 với hàng trăm chỉ tiêu phân tích đạt chứng nhận Vilas.

Chạy bộ tiếp sức xuyên Việt gây quỹ phẫu thuật nụ cười trẻ em

Một nhóm các VĐV chạy bộ phong trào gồm 10 người đang thực hiện chạy bộ xuyên Việt từ cột cờ Lũng Cú (Hà Giang) đến mũi Cà Mau với mục đích gây quỹ phẫu thuật nụ cười, đồng hành cùng Tổ chức Phẫu thuật nụ cười (Operation Smile).

Ba bài học kinh nghiệm rút ra trong thực tiễn điều hành năm 2022 của NHNN

Tại Hội nghị Chính phủ với địa phương diễn ra hôm 03/01/2023, Thống đốc NHNN Nguyễn Thị Hồng đã chia sẻ những bài học kinh nghiệm rút ra trong thực tiễn điều hành chính sách tiền tệ năm 2022.

Chính sách tiền tệ linh hoạt góp phần kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô

Tại hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương năm 2022, Thống đốc NHNN Nguyễn Thị Hồng khẳng định quan điểm điều hành chính sách tiền tệ linh hoạt góp phần kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, tăng tính độc lập tự chủ của nền kinh tế.

Hỗ trợ 28 địa phương khắc phục hậu quả thiên tai

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái vừa ký Quyết định 1661/QĐ-TTg ngày 31/12/2022 hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai 10 tháng đầu năm 2022.

Cậu sinh viên có duyên với những tủ sách thiện nguyện

Những ngày đầu một mình đạp xe đi gom sách ủng hộ, Thái Hải Đăng, cậu sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền, chẳng dám nghĩ hành trình “Sách đến tay em” lại có thể kéo dài và được nhiều người ủng hộ như bây giờ.

Năm 2022, đội tàu cá ở Đà Nẵng khai thác đạt trên 33.000 tấn tổng sản lượng

Năm nay do ảnh hưởng của thời tiết trên biển phức tạp, chi phí chuyến biển tăng cao…nhưng sản lượng khai thác thuỷ sản của Đà Nẵng vẫn đạt trên 33.000 tấn.

Giảm thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu từ ngày 1/1/2023

Từ 1/1/2023, thuế bảo vệ môi trường với xăng là 2.000 đồng một lít, các mặt hàng dầu (trừ dầu hoả) và mỡ nhờn là 1.000 đồng, theo Nghị quyết vừa được thông qua.

Đang cập nhật dữ liệu !