Thái Bình: Đề xuất các mức thưởng đậm để khuyến khích xây dựng nông thôn mới nâng cao

Những năm qua, công tác xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Thái Bình đạt nhiều thành tựu quan trọng. Hiện nay tỉnh đang nỗ lực trong xây dựng nông thôn mới nâng cao.

Từ năm 2019, toàn tỉnh Thái Bình hoàn thành xây dựng nông thôn mới, vượt mục tiêu đề ra ở cả cấp huyện và cấp cấp xã.

Đến hết năm 2020, 100% số huyện đạt chuẩn nông thôn mới; thành phố Thái Bình hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới; có 5% số xã trở lên đạt tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao; có 1,5% số xã đạt tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu.

Bộ mặt nông thôn có nhiều đổi mới, hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế, xã hội được nâng cấp, đầu tư đồng bộ theo quy hoạch. Kinh tế nông nghiệp, nông thôn có bước phát triển mới với quy mô, trình độ, hiệu quả cao hơn.

Các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, y tế có nhiều tiến bộ, cùng với đó hệ thống chính trị ở nông thôn được củng cố vững chắc. An ninh chính trị được giữ vững. Trật tự an toàn xã hội được bảo đảm. Đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được cải thiện, nâng cao. 

{keywords}
Đường bê tông vào tận nhà dân

Những kết quả đạt được trong xây dựng nông thôn mới tại các địa phương trong tỉnh Thái Bình chỉ là bước khởi đầu. Việc duy trì, giữ vững và không ngừng nâng cao chất lượng các tiêu chí xây dựng nông thôn mới lên tầm cao hơn mới là yếu tố quan trọng để hướng đến mục tiêu xây dựng nông thôn mới bền vững.

Qua 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, diện mạo của nhiều vùng nông thôn đã có rất nhiều thay đổi, đời sống của người nông dân được nâng lên đáng kể.

Đây cũng chính là tiền đề quan trọng, là cơ sở thực tiễn phong phú để các địa phương đăng ký phấn đấu thực hiện xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao.

Về việc tiếp tục đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới, coi trọng xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030, Thái Bình chủ trương giữ vững và tiếp tục hoàn thiện, nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới đã đạt được.

Ngoài ra, hoàn thành xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu ở một số địa phương có điều kiện, nhằm xây dựng nông thôn Thái Bình văn minh, hiện đại, sản xuất phát triển, xã hội dân chủ, bình đẳng, ổn định, giàu bản sắc văn hóa; chất lượng cuộc sống, trình độ dân trí và vị thế của người dân nông thôn ngày càng cao; cảnh quan, không gian sáng, xanh, đẹp; môi trường sinh thái được bảo vệ; an ninh trật tự được giữ vững; hệ thống chính trị được củng cố vững mạnh. 

Được biết, hiện Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Thái Bình xây dựng dự thảo đề xuất cơ chế hỗ trợ trong xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 - 2025 trong đó chỉ rõ, chỉ hỗ trợ đối với các xã, huyện có đăng ký hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM nâng cao trong năm theo quy định.

Dự kiến hỗ trợ 10 tỷ đồng/huyện đăng ký và đạt chuẩn NTM nâng cao, 3 tỷ đồng/xã đăng ký và đạt chuẩn NTM nâng cao, 4 tỷ đồng/xã đăng ký và đạt chuẩn NTM kiểu mẫu; đối với các xã đạt chuẩn NTM nâng cao từ năm 2021 trở về trước đã được UBND tỉnh có quyết định công nhận được ngân sách tỉnh thưởng một lần để xây dựng công trình phúc lợi với mức thưởng 4 tỷ đồng/xã.

Với cơ chế, chính sách, phương án xây dựng hệ thống điện “Thắp sáng đường quê” trong xây dựng NTM giai đoạn 2021 - 2025, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề xuất hỗ trợ tất cả các xã trong tỉnh, ưu tiên các xã đăng ký xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu trước. Hỗ trợ một phần bằng tiền từ ngân sách tỉnh, phần còn lại do thôn, cộng đồng dân cư tổ chức vận động trên cơ sở bàn bạc dân chủ, tự nguyện; theo hai phương án: sử dụng nguồn điện lưới và sử dụng đèn năng lượng mặt trời.

Tuy nhiên, công tác xây dựng nông thôn mới và nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu còn bộc lộ những tồn tại, hạn chế như: Một số địa phương tuy đạt tiêu chí nông thôn mới nhưng chỉ chủ yếu tập trung cho xây dựng cơ bản, chưa quan tâm đúng mức tới phát triển sản xuất gắn với cơ cấu lại ngành nông nghiệp và xây dựng đời sống văn hóa, bảo vệ môi trường.

Đáng kể ở một số địa phương còn nặng tư tưởng trông chờ vào sự đầu tư, hỗ trợ của cấp trên, chưa chủ động, quyết liệt và thiếu tính sáng tạo, linh hoạt trong chỉ đạo, thực hiện.

Hoàng Thanh

Làm gì để giá lợn hơi ổn định, mang lại lợi nhuận cho các HTX?

Giá lợn hơi duy trì ở mức dưới 60.000 đồng/kg trong thời gian dài trong khi chi phí chăn nuôi ở mức cao.

HTX bán hàng qua kênh online, đơn hàng tăng gấp 3-4 lần

Giờ đây các HTX đã được hỗ trợ đưa sản phẩm lên sàn, livetream bán hàng, xuất khẩu nông sản qua kênh thương mại điện tử vô cùng tiện lợi

Tiền Giang: Tích cực hỗ trợ kinh tế tập thể phát triển bền vững

Liên minh Hợp tác xã (HTX) tỉnh Tiền Giang luôn phát huy tốt vai trò nòng cốt trong phát triển kinh tế tập thể (KTTT), tích cực hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho các HTX thành viên.

Hà Nội chọn 19 HTX thí điểm tham gia đề án mô hình HTX kiểu mới hiệu quả

UBND Thành phố Hà Nội chọn 19 hợp tác xã thí điểm tham gia đề án lựa chọn, hoàn thiện, nhân rộng mô hình hợp tác xã kiểu mới hiệu quả tại các địa phương trên cả nước giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Đẩy mạnh ứng dụng thương mại điện tử, xúc tiến thương mại và đầu tư cho HTX

Các hoạt động tập huấn, thông tin về ứng dụng thương mại điện tử, xúc tiến thương mại và đầu tư cho hợp tác xã (HTX) tạo cơ hội cho HTX và doanh nghiệp, nhà đầu tư hợp tác, liên kết sản xuất, nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm

Sơn La: Đẩy mạnh phát triển hợp tác xã nông nghiệp

Thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, năm 2022 Sơn La đặt mục tiêu có thêm 5 xã về đích NTM, tăng 5 xã so với đầu năm 2021.

Hà Nội đặt mục tiêu 100% HTX nông nghiệp đăng ký xây dựng NTM nâng cao

Hà Nội vừa ban hành kế hoạch củng cố, kiện toàn HTX nông nghiệp trong đó đặt mục tiêu đến năm 2025,  100% HTX ở xã đăng ký xây dựng nông thôn mới nâng cao.

Bắc Giang: HTX thể hiện tốt vai trò cầu nối cho nông dân

Nhiều HTX  trên địa bàn tỉnh Bắc Giang đã thực hiện tốt việc liên doanh, liên kết các hộ nông dân với nhau để chuyển đổi từ sản xuất nhỏ lẻ sang sản xuất tập trung quy mô lớn.

Quảng Ninh đẩy mạnh phát triển các mô hình HTX nông nghiệp

Nhờ những chủ trương kịp thời, nhiều HTX nông nghiệp tại tỉnh Quảng Ninh đã ứng dụng khoa học kỹ thuật cung cấp ra thị trường những sản phẩm được người tiêu dùng đón nhận.

HTX - nền tảng xây dựng Nông thôn mới vượt bậc ở Bắc Giang

Trong những năm qua, tỉnh Bắc Giang luôn chú trọng củng cố, kiện toàn và phát triển mạng lưới các HTX trên địa bàn tỉnh. Đây là một trong những tiêu chí trong xây dựng NTM mới tại địa phương.

Đang cập nhật dữ liệu !