Team Building

Cập nhập tin tức Team Building

Nhóm nữ du khách cởi áo chơi team building: Chưa có định nghĩa rõ về ăn mặc 'phản cảm'

Quy định xử phạt đối với phụ nữ có hành vi cởi áo chơi team building trước đây từng có, nhưng hiện nay pháp luật đã bỏ và không có định nghĩa rõ về ''ăn mặc phản cảm'', ''trái thuần phong mỹ tục''...

Đang cập nhật dữ liệu !