Tân Sơn: DTTS chiếm 82% gây khó Đề án phát triển kinh tế giảm nghèo

Đề án phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo nhanh và bền vững đã giúp bộ mặt huyện miền núi Tân Sơn (Phú Thọ) ngày càng khởi sắc, đời sống nhân dân từng bước được nâng lên.

Ông Nguyễn Bá Khuyến, Phó Bí thư huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Tân Sơn (Phú Thọ) cho biết, thực hiện Nghị quyết 30a/2008/NQ-CP, ngày 27/12/2008 của Chính phủ về Chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững đối với 61 huyện nghèo, Tân Sơn đã xây dựng Đề án phát triển kinh tế - xã hội giảm nghèo nhanh và bền vững giai đoạn 2009-2020 và được UBND tỉnh Phú Thọ phê duyệt tại Quyết định số 1866/QĐ-UBND ngày 09/7/2009.

Sau 8 năm thực hiện Đề án, kinh tế - xã hội của huyện đã đạt được những kết quả quan trọng, từng bước đưa Tân Sơn thoát nghèo bền vững. Giá trị tăng thêm bình quân đầu người năm 2016 là 17,1 triệu đồng/người/năm, tăng 13 triệu đồng/người/năm so với năm 2008 (ước tính thu nhập bình quân đầu người năm 2016 là 12,8 triệu đồng/người/năm); mục tiêu hết năm 2017 là 18 triệu/người/năm (ước tính thu nhập bình quân đầu người năm 2017 là 13,5 triệu đồng/người/năm).

Đề án phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo nhanh và bền vững đã giúp bộ mặt huyện miền núi Tân Sơn (Phú Thọ) ngày càng khởi sắc.

Công tác y tế chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân được đẩy mạnh; công tác y tế dự phòng được chú trọng, kiểm soát tốt dịch bệnh; tỷ lệ dân số được cấp thẻ bảo hiểm y tế đạt 97,59%, tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng giảm còn 17,5%. Tỷ lệ hộ nghèo năm 2016 giảm còn 26,38% (giảm 26,04% so với năm 2008), mục tiêu trong năm 2017 tiếp tục giảm tỷ lệ hộ nghèo trên 4%.

Theo ông Khuyến, với tỷ lệ đồng bào dân tộc thiểu số chiếm trên 82%, đời sống, trình độ dân trí và tập quán canh tác còn nhiều hạn chế đã gây khó khăn trong quá trình thực hiện Đề án. Tuy nhiên, với sự vào cuộc mạnh mẽ của cấp ủy, chính quyền và cả hệ thống chính trị, nhận thức của người dân đã từng bước được nâng lên, trực tiếp tham gia vào các chương trình, hoạt động nhằm thực hiện có hiệu quả các mục tiêu của Đề án. Tổng nguồn vốn huy động trong giai đoạn 2009-2016 ước thực hiện được 1.504,5 tỷ đồng, đạt 42% nhu cầu giai đoạn và 32% nhu cầu theo đề án được phê duyệt.

“Huyện đã chỉ đạo các ngành có liên quan, các địa phương triển khai kịp thời, đầy đủ các chính sách, định mức hỗ trợ đối với người dân theo Đề án. Đồng thời, xây dựng kế hoạch chuyển đổi giống cây trồng vật nuôi cho bà con nhân dân, giúp nâng cao giá trị sản xuất, thu nhập. Nhiều người nghèo, hộ nghèo được tập huấn kỹ thuật nông nghiệp, tiếp cận với khoa học kỹ thuật, phát triển ngành nghề, nâng cao năng suất và hiệu quả lao động nông nghiệp… Do đó, nhận thức và hiểu biết của người dân về chuyển đổi cơ cấu mùa vụ, chọn giống cây trồng vật nuôi, phương thức canh tác, chăm sóc, bảo vệ, phát triển rừng được nâng lên”, ông Khuyến cho hay.

Trong 8 năm, huyện thực hiện hỗ trợ gần 100 tỷ đồng cho 63 nghìn lượt hộ, trong đó: Chương trình Nghị quyết 30a hỗ trợ cho trên 51 nghìn hộ, với số tiền trên 74  tỷ đồng; Chương trình 135 hỗ trợ trên 11 nghìn hộ, với số tiền trên 20 tỷ đồng; Chương trình xây dựng nông thôn mới hỗ trợ trên 1 nghìn hộ, số tiền trên 5 tỷ đồng.

Giai đoạn 2009-2016, vốn hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng từ Chương trình Nghị quyết 30a là 212.654 triệu đồng, đạt 12% so với nhu cầu đầu tư. Huyện đã đầu tư xây dựng mới được 60 công trình, dự án; trong đó: Lĩnh vực giao thông 15 công trình, lĩnh vực y tế: 17 công trình, lĩnh vực giáo dục: 17 công trình, lĩnh vực thủy lợi: 02 công trình, lĩnh vực quản lý nhà nước: 9 công trình Hội trường UBND xã. Duy tu bảo dưỡng 09 dự án giáo dục, y tế. Tỷ lệ xã có đường giao thông đến được trung tâm đạt 100%. Cơ bản hoàn thành các tuyến đường trung tâm huyện và hệ thống chiếu sáng; triển khai một số dự án trong điểm: Đường Tân Phú - Xuân Đài giai đoạn 1; Cầu qua sông Bứa giai đoạn 2; đường đến trung tâm xã Thu Ngạc... Tỷ lệ phòng học được kiên cố hóa đạt trên 80%, 12 trạm y tế xã đạt chuẩn quốc gia giai đoạn 2011-2020; 100% số xã có hội trường đảm bảo hội họp; 100% xã có điểm bưu điện văn hóa; tỷ lệ phủ sóng di động đạt 100%; tỷ lệ hộ được sử dụng điện lưới Quốc gia đạt 95%; có 02 xã cơ bản đạt chuẩn nông thôn mới, các xã còn lại đạt từ 6-14 tiêu chí.

Thực hiện Đề án 600 Phó Chủ tịch xã và Đề án 500 tri thức trẻ tình nguyện về các xã tham gia phát triển nông thôn, miền núi, huyệnTân Sơn đã tiếp nhận 8 đội viên tri thức trẻ về làm Phó Chủ tịch; 10 đội viên tri thức trẻ về làm công chức các xã.

Sau hơn 3 năm thực hiện Dự án, nhìn chung các đội viên tri thức trẻ đã phát huy được tính chủ động, sáng tạo trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao, tích cực tham mưu cho cấp ủy, chính quyền trong việc tổ chức thực hiện các chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội theo Nghị quyết 30a của Chính phủ, Chương trình 135, Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng tại địa phương.

Kết quả đánh giá, phân loại cán bộ công chức hàng năm, 100% các đội viên tri thức trẻ Dự án 600, 500 được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; 03 đội viên Dự án 600 được bầu vào Ban chấp hành Đảng bộ xã, được quy hoạch giữ các chức danh chủ chốt và cán bộ công chức dự nguồn giai đoạn 2015-2020.

Thực hiện chính sách hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở, trong 8 năm huyện Tân Sơn cơ bản hoàn thành công tác xóa nhà tạm giai đoạn một. Toàn huyện đã hỗ trợ xoá được 4.200 nhà tạm, trị giá trên 80 tỷ đồng. Năm 2015, UBND huyện tổ chức thống kê, rà soát, lập danh sách 413 hộ nghèo khó khăn về nhà ở theo Quyết định 33/2015/QĐ-TTg ngày 10/8/2015 của Thủ tướng Chính phủ về hỗ trợ vay vốn làm nhà ở cho hộ nghèo giai đoạn 2011- 2015 báo cáo UBND tỉnh, năm 2016 đã hỗ trợ cho 43 hộ (10%) được vay vốn làm nhà. Năm 2016 đã rà soát sơ bộ có 137 nhà có nhu cầu vay vốn để sửa chữa và làm nhà mới. Ngân hàng Chính sách xã hội cho trên 21 nghìn lượt hộ nghèo vay vốn, với dư nợ cho vay là 265.850 triệu đồng.

“Từ khi triển khai thực hiện Đề án phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo nhanh và bền vững đến nay, với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, bộ mặt huyện miền núi Tân Sơn ngày càng khởi sắc, đời sống nhân dân từng bước được nâng lên”, vị Chủ tịch UBND huyện Tân Sơn khẳng định.

Tân Sơn là huyện miền núi nghèo của tỉnh Phú Thọ được thành lập từ năm 2007, với diện tích tự nhiên hơn 68 nghìn ha (chiếm 1/5 diện tích tỉnh Phú Thọ). Mặc dù có diện tích đất tự nhiên rộng, tuy nhiên 85% là đất rừng đặc dụng, rừng phòng hộ và rừng sản xuất, đất ruộng cấy lúa nước chỉ có gần 2000 ha. Dân số toàn huyện trên 80 nghìn người, trong đó trên 82% là đồng bào các dân tộc thiểu số. Toàn huyện có 17 đơn vị hành chính xã, trong đó có 14 xã đặc biệt khó khăn, 3 xã có thôn bản đặc biệt khó khăn thuộc Chương trình 135 (xã Văn Luông 5 xóm, xã Minh Đài 2 xóm, xã Tân Phú 1 xóm).

Minh Thư

Nhiều tư liệu quý hiếm khẳng định chủ quyền biển đảo Việt Nam

Bộ sách gồm 6 cuốn với nhiều tư liệu quý khẳng định chủ quyền biển đảo Việt Nam vừa được Nhà xuất bản TT&TT giới thiệu nhân dịp kỷ niệm 35 năm sự kiện Gạc Ma (14/3/1988-14/3/2023).

Điều khoản 'cấm' tiết lộ với người đòi tiền 'gửi tiết kiệm thành mua bảo hiểm'

Trong khi nhiều khách hàng gửi tiết kiệm ngân hàng bị biến thành hợp đồng mua bảo hiểm nhân thọ Manulife vẫn chật vật đi đòi tiền, có một số người đã được trả lại tiền nhưng buộc phải ký cam kết không được tiết lộ với bên thứ ba.

Học viện Nông nghiệp Việt Nam ra mắt 6 phòng thí nghiệm đạt chuẩn ISO

Ngày 8/1, Học viện Nông nghiệp Việt Nam ra mắt 6 phòng thí nghiệm đạt chuẩn ISO 17025:2017 với hàng trăm chỉ tiêu phân tích đạt chứng nhận Vilas.

Chạy bộ tiếp sức xuyên Việt gây quỹ phẫu thuật nụ cười trẻ em

Một nhóm các VĐV chạy bộ phong trào gồm 10 người đang thực hiện chạy bộ xuyên Việt từ cột cờ Lũng Cú (Hà Giang) đến mũi Cà Mau với mục đích gây quỹ phẫu thuật nụ cười, đồng hành cùng Tổ chức Phẫu thuật nụ cười (Operation Smile).

Ba bài học kinh nghiệm rút ra trong thực tiễn điều hành năm 2022 của NHNN

Tại Hội nghị Chính phủ với địa phương diễn ra hôm 03/01/2023, Thống đốc NHNN Nguyễn Thị Hồng đã chia sẻ những bài học kinh nghiệm rút ra trong thực tiễn điều hành chính sách tiền tệ năm 2022.

Chính sách tiền tệ linh hoạt góp phần kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô

Tại hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương năm 2022, Thống đốc NHNN Nguyễn Thị Hồng khẳng định quan điểm điều hành chính sách tiền tệ linh hoạt góp phần kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, tăng tính độc lập tự chủ của nền kinh tế.

Hỗ trợ 28 địa phương khắc phục hậu quả thiên tai

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái vừa ký Quyết định 1661/QĐ-TTg ngày 31/12/2022 hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai 10 tháng đầu năm 2022.

Cậu sinh viên có duyên với những tủ sách thiện nguyện

Những ngày đầu một mình đạp xe đi gom sách ủng hộ, Thái Hải Đăng, cậu sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền, chẳng dám nghĩ hành trình “Sách đến tay em” lại có thể kéo dài và được nhiều người ủng hộ như bây giờ.

Năm 2022, đội tàu cá ở Đà Nẵng khai thác đạt trên 33.000 tấn tổng sản lượng

Năm nay do ảnh hưởng của thời tiết trên biển phức tạp, chi phí chuyến biển tăng cao…nhưng sản lượng khai thác thuỷ sản của Đà Nẵng vẫn đạt trên 33.000 tấn.

Giảm thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu từ ngày 1/1/2023

Từ 1/1/2023, thuế bảo vệ môi trường với xăng là 2.000 đồng một lít, các mặt hàng dầu (trừ dầu hoả) và mỡ nhờn là 1.000 đồng, theo Nghị quyết vừa được thông qua.

Đang cập nhật dữ liệu !