Sóc Sơn: 19/19 xã có điểm bưu điện

Qua 5 năm triển khai, đến hết năm 2016, toàn huyện có 15/25 xã đạt chuẩn NTM với 19 tiêu chí, trong đó xã nào cũng có điểm bưu điện văn hóa xã, có mạng internet đến nhiều thôn, hộ gia đình.

Chiều 30/11, Đoàn công tác của Ban Chỉ đạo Chương trình 02-CTr/TU của Thành ủy Hà Nội về “Phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới (NTM), nâng cao đời sống nông dân giai đoạn 2016 - 2020” do Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng làm Trưởng đoàn đã đi kiểm tra tiến độ thực hiện Chương trình tại huyện Sóc Sơn.

Sóc Sơn: 19/19 xã có điểm bưu điện - ảnh 1

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng thăm quan mô hình trồng bưởi tại huyện Sóc Sơn

Báo cáo với Đoàn công tác, ông Phạm Xuân Phương, Bí thư Huyện ủy Sóc Sơn cho biết, trước khi triển khai thực hiện chương trình xây dựng NTM, trong 25 xã của huyện có 7 xã đạt 5 - 10 tiêu chí, 18 xã đạt dưới 5 tiêu chí, đặc biệt có 3 xã chưa đạt tiêu chí nào.

Qua 5 năm triển khai, đến hết năm 2016, toàn huyện có 15/25 xã đạt chuẩn NTM với 19 tiêu chí, trong đó xã nào cũng có điểm bưu điện văn hóa xã, có mạng internet đến nhiều thôn, hộ gia đình; 10/25 xã còn lại đạt từ 14-17 tiêu chí. Hạ tầng kinh tế - xã hội khu vực nông thôn được quan tâm đầu tư, đường giao thông, trường học, trạm y tế, nhà văn hóa,… điều kiện nhà ở, điện nước sinh hoạt của nhân dân được đảm bảo, bộ mặt nông thôn có nhiều khởi sắc, đời sống nhân dân được cải thiện rõ rệt.

Thu nhập bình quân đầu người đạt 29,8 triệu đồng/năm (tăng 11,8 triệu so với năm 2015). Công tác y tế, chăm sóc sức khỏe nhân dân, chất lượng khám chữa bệnh được nâng cao, trình độ văn hóa và kỹ năng sản xuất của lao động nông thôn có nhiều tiến bộ. Hệ thống chính trị được củng cố vững mạnh; công tác an ninh trật tự và an toàn xã hội khu vực nông thôn được đảm bảo.

 Để đảm bảo hoàn thành xây dựng NTM giai đoạn 2016-2020, huyện kiến nghị: ngoài nguồn lực của huyện, xã và xã hội hóa, đề nghị Thành phố hỗ trợ kịp thời nguồn kinh phí theo Kế hoạch số 188/KH-UBND của UBND Thành phố và thực hiện Chương trình 02-CTr/TU của Thành ủy Hà Nội  về “Phát triển nông nghiệp, xây dựng NTM, nâng cao đời sống nhân dân giai đoạn 2016-2020”; Cấp lại phần đấu giá đất của tất cả các xã (kể cả các xã đã hoàn thành NTM và thị trấn) và có cơ chế cho UBND các huyện linh động việc sử dụng nguồn kinh phí cấp lại từ công tác đấu giá đất để cân đối nguồn lực đầu tư hạ tầng cho tất cả các xã trên địa bàn trong công tác xây dựng NTM.

Đồng thời, có các chính sách đặc thù để khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư và sản xuất, liên kết 4 nhà để tạo thành các chuỗi sản xuất (từ sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm, ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất), tạo cơ chế hỗ trợ về thuê đất và vay vốn. Từ đó sẽ tạo đầu ra cho nông sản, tạo niềm tin cho nông dân và thúc đẩy sản xuất.

Thay mặt Thường trực Thành ủy và Ban chỉ đạo Chương trình 02-CTr/TU Thành phố, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng đánh giá cao sự cố gắng, nỗ lực của huyện trong việc thực hiện Chương trình 02-CTr/TU của Thành ủy thời gian qua. Đặc biệt, càng về cuối năm huyện càng quyết tâm rất cao, chỉ đạo rất quyết liệt với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, vì vậy đã đạt được những kết quả khá toàn diện trên các mặt công tác, góp phần giữ vững ổn định an ninh nông thôn, thúc đẩy phát triển nông nghiệp, tăng trưởng kinh tế chung của huyện, đóng góp chung vào việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị của huyện và Thành phố.  

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng cũng chỉ rõ những tồn tại, hạn chế mà huyện cần tập trung khắc phục trong thời gian tới, đó là: chưa hình thành nhiều vùng sản xuất tập trung trọng điểm, việc ứng dụng công nghệ cao mới chỉ tập trung ở một số mô hình. Kinh tế hợp tác, kinh tế trang trại phát triển chậm, việc hợp tác liên kết trong sản xuất, chế biến, tiêu thụ sản phẩm còn hạn chế; nguồn lực đầu tư của nhà nước, doanh nghiệp, hộ gia đình vào sản xuất nông nghiệp còn thấp, chưa đáp ứng yêu cầu phát triển. Bên cạnh đó, nguồn vốn đầu tư xây dựng hạ tầng, kinh tế xã hội trong xây dựng nông thôn mới chủ yếu từ ngân sách nhà nước, việc huy động vốn từ doanh nghiệp và nhân dân còn hạn chế; kết quả thực hiện các tiêu chí nông thôn mới như văn hóa, môi trường, hình thức tổ chức sản xuất mới đạt ở mức cơ bản, chưa bền vững, hạ tầng nông thôn còn hạn chế, chưa đáp ứng yêu cầu phát triển, tỷ lệ dân số được sử dụng nước sạch còn thấp (mới chỉ có hơn 30% dân số trên địa bàn được sử dụng nước sạch).

 Lưu ý với huyện về thời gian thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2016 không còn nhiều, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy đề nghị huyện tiếp tục thực hiện nghiêm túc kết luận của đồng chí Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải tại buổi làm việc với huyện; triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp, phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu đã đề ra.

Riêng đối với Chương trình 02-CTr/TU, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng đề nghị huyện tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, nâng cao hơn nữa nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội và người dân về việc xây dựng nông thôn mới. Đẩy mạnh công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sau dồn điền đổi thửa, chậm nhất vào tháng 6/2017 phải hoàn thành xong để tạo cơ sở cho bà con nông dân có điều kiện phát triển sản xuất; xây dựng các mô hình liên kết, hợp tác để hình thành vùng sản xuất theo hướng chuyên canh, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ cao và có hướng nhân rộng các mô hình hiệu quả; đầu tư có trọng tâm, trọng điểm nhằm nâng cao năng suất, chất lượng và hiệu quả sản xuất nông nghiệp; gắn nông nghiệp sinh thái với du lịch, với sản xuất, liên kết vùng để hình thành chuỗi giá trị từ khâu sản xuất đến cung ứng sản phẩm.

 Bên cạnh phát triển nông nghiệp, huyện cần quan tâm hơn nữa đến xây dựng NTM; nhất là rà soát lại các xã gần đạt chuẩn NTM để có hướng đầu tư trọng điểm, tận dụng các nguồn lực đầu tư, phấn đấu đến năm 2020 hoàn thành mục tiêu 25/25 xã đạt chuẩn NTM. Đồng thời, tiếp tục duy trì các hoạt động y tế, giáo dục, văn hóa văn nghệ, đặc biệt là làm tốt công tác bảo tồn, tôn tạo, phát huy giá trị của các di sản văn hóa trên địa bàn. Nâng cao chất lượng xây dựng làng văn hóa, gia đình văn hóa. Quan tâm tới vấn đề môi trường, nước sạch cho nhân dân. Tiếp tục củng cố, đổi mới hoạt động của các hợp tác xã, phát triển đa dạng các hình thức kinh tế hợp tác ở nông thôn, tạo điều kiện thuận lợi, nhất là về cơ chế, chính sách.

 Xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, đặc biệt là nâng cao tinh thần trách nhiệm, ý thức phục vụ người dân của cán bộ, công chức; thực hiện tốt phong trào bảo vệ an ninh tổ quốc, phong trào chống tội phạm, tệ nạn xã hội, phòng chống cháy nổ, giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

 Về các kiến nghị của huyện, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng đề nghị các sở, ngành Thành phố trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ của đơn vị mình tăng cường phối hợp với huyện để tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện. Đối với những vấn đề vượt thẩm quyền thì tổng hợp, báo cáo để Thành phố xem xét, giải quyết kịp thời.

N. Huyền

Nhiều tư liệu quý hiếm khẳng định chủ quyền biển đảo Việt Nam

Bộ sách gồm 6 cuốn với nhiều tư liệu quý khẳng định chủ quyền biển đảo Việt Nam vừa được Nhà xuất bản TT&TT giới thiệu nhân dịp kỷ niệm 35 năm sự kiện Gạc Ma (14/3/1988-14/3/2023).

Điều khoản 'cấm' tiết lộ với người đòi tiền 'gửi tiết kiệm thành mua bảo hiểm'

Trong khi nhiều khách hàng gửi tiết kiệm ngân hàng bị biến thành hợp đồng mua bảo hiểm nhân thọ Manulife vẫn chật vật đi đòi tiền, có một số người đã được trả lại tiền nhưng buộc phải ký cam kết không được tiết lộ với bên thứ ba.

Học viện Nông nghiệp Việt Nam ra mắt 6 phòng thí nghiệm đạt chuẩn ISO

Ngày 8/1, Học viện Nông nghiệp Việt Nam ra mắt 6 phòng thí nghiệm đạt chuẩn ISO 17025:2017 với hàng trăm chỉ tiêu phân tích đạt chứng nhận Vilas.

Chạy bộ tiếp sức xuyên Việt gây quỹ phẫu thuật nụ cười trẻ em

Một nhóm các VĐV chạy bộ phong trào gồm 10 người đang thực hiện chạy bộ xuyên Việt từ cột cờ Lũng Cú (Hà Giang) đến mũi Cà Mau với mục đích gây quỹ phẫu thuật nụ cười, đồng hành cùng Tổ chức Phẫu thuật nụ cười (Operation Smile).

Ba bài học kinh nghiệm rút ra trong thực tiễn điều hành năm 2022 của NHNN

Tại Hội nghị Chính phủ với địa phương diễn ra hôm 03/01/2023, Thống đốc NHNN Nguyễn Thị Hồng đã chia sẻ những bài học kinh nghiệm rút ra trong thực tiễn điều hành chính sách tiền tệ năm 2022.

Chính sách tiền tệ linh hoạt góp phần kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô

Tại hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương năm 2022, Thống đốc NHNN Nguyễn Thị Hồng khẳng định quan điểm điều hành chính sách tiền tệ linh hoạt góp phần kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, tăng tính độc lập tự chủ của nền kinh tế.

Hỗ trợ 28 địa phương khắc phục hậu quả thiên tai

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái vừa ký Quyết định 1661/QĐ-TTg ngày 31/12/2022 hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai 10 tháng đầu năm 2022.

Cậu sinh viên có duyên với những tủ sách thiện nguyện

Những ngày đầu một mình đạp xe đi gom sách ủng hộ, Thái Hải Đăng, cậu sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền, chẳng dám nghĩ hành trình “Sách đến tay em” lại có thể kéo dài và được nhiều người ủng hộ như bây giờ.

Năm 2022, đội tàu cá ở Đà Nẵng khai thác đạt trên 33.000 tấn tổng sản lượng

Năm nay do ảnh hưởng của thời tiết trên biển phức tạp, chi phí chuyến biển tăng cao…nhưng sản lượng khai thác thuỷ sản của Đà Nẵng vẫn đạt trên 33.000 tấn.

Giảm thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu từ ngày 1/1/2023

Từ 1/1/2023, thuế bảo vệ môi trường với xăng là 2.000 đồng một lít, các mặt hàng dầu (trừ dầu hoả) và mỡ nhờn là 1.000 đồng, theo Nghị quyết vừa được thông qua.

Đang cập nhật dữ liệu !