rác thải nhựa

tin tức về rác thải nhựa mới nhất

Không tái chế rác thải nhựa, Việt Nam lãng phí gần 3 tỷ USD mỗi năm
 

30/09/2021

Tại Việt Nam, có tới 2,62 triệu tấn nhựa bị thải bỏ, dẫn đến mất 75% giá trị vật liệu của nhựa, tương đương từ 2,2 - 2,9 tỷ USD mỗi năm.