quy tắc ứng xử học đường

Cập nhập tin tức quy tắc ứng xử học đường

Đội ngũ giáo viên cần được đào tạo về xây dựng văn hóa học đường

Ông Đỗ Tường Hiệp - Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Đắk Lắk cho rằng đội ngũ giáo viên cần thường xuyên được đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn ngắn hạn, dài hạn do tỉnh, địa phương tổ chức về chuyên môn, văn hóa học đường.

Đang cập nhật dữ liệu !