Quỹ Bình ổn giá xăng dầu

Cập nhập tin tức Quỹ Bình ổn giá xăng dầu

Cần thêm giải pháp giảm giá xăng dầu

Theo chuyên gia, với bối cảnh hiện nay, giá xăng dầu giảm bao nhiêu cũng đáng quý. Vì vậy cần thêm nhiều giải pháp hỗ trợ để hạ nhiệt mặt hàng chiến lược quan trọng này.

Đang cập nhật dữ liệu !