Quốc hội

Cập nhập tin tức Quốc hội

Đưa người nghèo vào nhóm người tiêu dùng dễ bị tổn thương

Các đại biểu Quốc hội thảo luận tại tổ về dự án Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng (BVQLNTD), đa số các đại biểu nhất trí với sự cần thiết sửa đổi Luật.

Đang cập nhật dữ liệu !