Quảng Nam: Ra mắt trang mạng xã hội “OCOP Điện Bàn” kết nối thị trường nông sản

Hội Nông dân thị xã Điện Bàn (tỉnh Quảng Nam) chính thức ra mắt trang mạng xã hội Facebook “OCOP Điện Bàn” kết nối thị trường nông sản.

“OCOP Điện Bàn” sẽ cung cấp các thông tin thị trường, sản phẩm, tạo liên kết cung - cầu giữa các bên mua, bán cho các sản phẩm OCOP của địa phương, giúp các hộ Nông dân dễ dàng tiếp cận thị trường để giới thiệu và tiêu thụ nông sản của mình.

Cùng với đó, “OCOP Điện Bàn” sẽ liên tục cập nhật thông tin liên quan đến các sản phẩm OCOP, giúp các chủ cơ sở sản xuất quảng bá sản phẩm, giúp người tiêu dùng lựa chọn được những sản phẩm chất lượng, đảm bảo sức khỏe, an toàn.

{keywords}
Trang mạng xã hội “OCOP Điện Bàn”

Hội Nông dân thị xã Điện Bàn cho biết, “OCOP Điện Bàn” cùng với nhóm (group) mua, bán nông sản do Hội Nông dân thị xã quản lý sẽ hỗ trợ các sản phẩm OCOP của địa phương tham gia các hội chợ, sự kiện giới thiệu, quảng bá và tiêu thụ sản phẩm.

Mục tiêu của "OCOP Điện Bàn" là tạo sự liên kết giữa các thành viên tham gia nhằm kết nối cung - cầu giữa bên mua và bên bán, tạo thị trường phân phối các sản phẩm OCOP cũng như các sản phẩm nông nghiệp của địa phương.

Ngoài ra, hiện nay Hội Nông dân thị xã đang phối hợp với các doanh nghiệp, Hợp tác xã trên phạm vi cả nước trong việc liên kết tiêu thụ sản phẩm OCOP cho nông dân thị xã. Đặc biệt, xây dựng các chuỗi kệ hàng OCOP tại các cửa hàng, siêu thị mini… trong và ngoài thị xã; Liên kết với Hội Nông dân cấp huyện có sản phẩm OCOP đặc trưng để cùng liên kết tiêu thụ sản phẩm cho bà con nông dân.

OCOP (One Commune, One Product) là chương trình mang tên “Mỗi xã, phường một sản phẩm”. Chương trình này giúp giải quyết vấn đề công ăn, việc làm cho người dân, thay đổi cách sản xuất, tạo ra những sản phẩm chất lượng, phát triển du lịch địa phương và hướng tới nền kinh tế thị trường rộng lớn. Hiện nay, OCOP đang đóng góp hữu hiệu cho việc hoàn thành các chỉ tiêu của Chương trình xây dựng nông thôn mới ở nước ta.

Hồ Ca

HTX trẻ tiên phong trồng nho sữa Hàn

Dù mới thành lập nhưng HTX dịch vụ nông nghiệp hữu cơ công nghệ cao Tuấn Hà Xuân Du farm đã và đang phát triển cây trồng mới, sản xuất công nghệ cao mang thu nhập hàng trăm triệu đồng mỗi năm.

HTX Đông Tiến lợi nhuận từ phát triển công nghệ cao

Là HTX chuyên sử dụng cơ giới hóa nông nghiệp, phát triển cây trồng công nghệ cao mang lại thu nhập mỗi năm cho HTX Đông Tiến hàng chục tỷ đồng.

Phát huy năng lực sản xuất của HTX tại Thanh Hóa

Các HTX ở Thanh Hóa luôn hỗ trợ tích cực, tạo mối liên kết, hợp tác, phát huy năng lực sản xuất của các HTX đối với thành viên, các hộ thành viên góp phần vào tăng trưởng tổng sản phẩm chung của cả tỉnh.

Huế: Sản xuất gạo hữu cơ theo chuỗi giá trị, liên kết tiêu thụ ‘xanh - sạch – an toàn’

Các hợp tác xã (HTX) ở Thừa Thiên – Huế ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất lúa gạo hữu cơ chất lượng và thực hiện liên kết tiêu thụ theo chuỗi giá trị. Từ đó, tạo ra năng suất và thu nhập ổn định cho các thành viên HTX.

Huế: Sản xuất sản phẩm nông nghiệp hữu cơ, giải pháp phát triển kinh tế bền vững

Nhiều hợp tác xã (HTX) ở tỉnh Thừa Thiên – Huế đang triển khai sản xuất sản phẩm nông nghiệp hữu cơ đạt hiệu quả kinh tế và đang thúc đẩy phát triển kinh tế bền vững

Quảng Trị: Lan tỏa chuyển đổi số ở hợp tác xã, đưa drone (UAV) vào sản xuất nông nghiệp

Một số hợp tác xã ở huyện Hải Lăng (Quảng Trị) đã triển khai chuyển đổi số với việc ứng dụng khoa học công nghệ hiện đại vào sản xuất nông nghiệp để giảm chi phí và giải quyết thiếu lao động khi vào mùa vụ…

HTX mắt xích quan trọng giải bài toán “được mùa, mất giá” cho nông dân

70% HTX chưa tham gia tiêu thụ nông sản, chưa liên kết với doanh nghiệp, chưa làm cầu nối nông dân với doanh nghiệp… khiến tiêu thụ nông sản của các HTX còn gặp khó khăn.

Hà Tĩnh: Hợp tác xã Nga Hải, đơn vị tiên phong trong ứng dụng khoa học công nghệ

Là đơn vị tiên phong trong ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất nông nghiệp, đến nay Hợp tác xã Nga Hải (Hà Tĩnh) là một trong những đơn vị có sản phẩm đạt năng suất cao, chất lượng tốt, đầu ra ổn định.

Phát huy vai trò kinh tế tập thể, hợp tác xã trong trong thời kỳ mới

Thực hiện các chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước về phát triển kinh tế tập thể, Hà Tĩnh đề ra nhiều chương trình nhằm phát huy vai trò kinh tế tập thể, hợp tác xã trong phát triển kinh tế thị trường, theo định hướng xã hội chủ nghĩa.

Những dấu ấn rõ nét của kinh tế tập thể, hợp tác xã ở Hà Tĩnh

Nhận thấy vị trí, vai trò và tầm quan trọng của kinh tế tập thể, hợp tác xã trong việc phát triển kinh tế - xã hội tỉnh nhà, Hà Tĩnh đã chú trọng triển khai loại hình kinh tế này trên rất nhiều lĩnh vực.

Đang cập nhật dữ liệu !