Quảng Bình đẩy mạnh tuyên truyền việc thực hiện Luật Thủy sản 2017

Luật Thủy sản năm 2017 có hiệu lực từ ngày 1/1/2019, trong quá trình thực hiện, đang có một số nội dung vướng mắc. Tỉnh Quảng Bình đã tổ chức rất nhiều hội nghị phổ biến Luật Thủy sản và từng bước tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện.

Luật Thủy sản năm 2017 được Quốc hội thông qua ngày 21/11/2017 và có hiệu lực từ ngày 1/1/2019.

Trong quá trình thực hiện Luật Thủy sản, UBND tỉnh Quảng Bình, Sở Nông nghiệp-PTNT đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, hướng dẫn các sở, ngành, địa phương liên quan thực hiện các nội dung quy định; tổ chức 11 hội nghị phổ biến Luật Thủy sản và các nội dung hướng dẫn thi hành; rà soát, thống kê số lượng tàu cá, cảng cá; hướng dẫn ngư dân thực hiện các quy định về nghề cấm, ngư cụ cấm khai thác thủy sản; kiểm tra, kiểm soát tàu cá…

Cũng theo quy định mới của Luật Thủy sản, tỉnh Quảng Bình hiện có 558 tàu cá công suất trên 90CV nhưng không được cấp hạn ngạch giấy phép khai thác thủy sản vùng khơi do có chiều dài lớn nhất dưới 15m. Tỉnh chưa xác định được hạn ngạch giấy phép khai thác thủy sản vùng lộng, vùng ven bờ vì chưa điều tra, đánh giá trữ lượng nguồn lợi thủy sản, dẫn đến khó khăn trong việc cấp giấy phép khai thác thủy sản cho các tàu hoạt động vùng lộng, vùng ven bờ.

Ngư dân Quảng Bình đánh bắt thủy hải sản trên biển.

Đối với các tàu cá hoạt động vùng khơi, theo quy định phải cập các cảng cá chỉ định để bốc dỡ thủy sản, tuy nhiên, tỉnh chỉ hiện có hơn 1.000 tàu nhưng lại chỉ có 2 cảng cá với năng lực tiếp nhận 80 tàu/ngày nên không đáp ứng đủ. Bộ Nông nghiệp-PTNT chưa có hướng dẫn, quy định phần mềm giám sát hành trình đối với tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 15m trở lên, dẫn đến khó khăn cho tỉnh trong việc lựa chọn, hướng dẫn chủ tàu cá lắp đặt theo quy định…

Nhằm giải quyết những vướng mắc trong thực hiện Luật Thủy sản, các sở ban ngành tỉnh Quảng Bình cần ban hành các văn bản liên quan đến đồng quản lý, phân cấp quản lý vùng hoạt động, nuôi trồng thủy sản; triển khai công tác bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản bằng hình thức đồng quản lý; điều tra nguồn lợi thủy sản vùng ven bờ, vùng lộng của tỉnh làm cơ sở xác định hạn ngạch vùng ven bờ, vùng lộng; tiếp tục triển khai kiểm tra tàu cập cảng, rời cảng, giám sát việc bốc dỡ thủy sản qua cảng; rà soát, thông báo cho các chủ tàu cá có công suất 90CV trở lên và có chiều dài lớn nhất dưới 15m đăng ký nhu cầu cải hoán lên trên 15m để có đủ điều kiện hoạt động vùng khơi…

Tàu cá ngư dân Quảng Bình ra khơi.

Tiếp tục chỉ đạo ngư dân tập trung khai thác ở ngư trường vùng biển xa, duy trì khai thác ngư trường vùng Vịnh Bắc Bộ và vùng lộng hiệu quả. Khuyến khích ngư dân đầu tư chuyển đổi, phát triển nghề khai thác hiệu quả, đánh bắt chọn lọc, cho xuất khẩu như nghề lưới vây, câu, chụp... tuyên truyền, vận động người dân khai thác vùng ven bờ chuyển đổi nghề sang các nghề dịch vụ, kinh doanh khác... phát huy hiệu quả sản xuất theo tổ hợp tác, tổ đoàn kết, tổ biển xa nâng cao hiệu quả, đảm bảo an toàn khi khai thác trên biển. Thực hiện tốt Hiệp định Phân định Vịnh Bắc Bộ và Hiệp định Hợp tác nghề cá Vịnh Bắc Bộ Việt Nam - Trung Quốc năm 2018-2019.

Để triển khai thực hiện Luật Thủy sản 2017, UBND tỉnh Quảng Bình đã chỉ đạo sở, ngành, địa phương cần đẩy mạnh tuyên truyền Luật Thủy sản và các văn bản hướng dẫn thi hành; nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động của các cơ quan quản lý Nhà nước về lĩnh vực thủy sản; kiện toàn bộ máy tổ chức lực lượng kiểm ngư; rà soát, loại bỏ các văn bản có liên quan đến việc thực hiện Luật Thủy sản đã hết hiệu lực; xây dựng, ban hành các thủ tục hành chính cấp huyện liên quan đến lĩnh vực thủy sản; chuẩn bị các điều kiện để thực hiện đồng quản lý hoạt động khai thác thủy sản. Về một số khó khăn, vướng mắc trong thi hành Luật Thủy sản.

Đồng thời, UBND tỉnh Quảng Bình và Sở NN&PTNT ban hành các văn bản hướng dẫn thi hành, triển khai công tác chống khai thác bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (khai thác IUU), tháo gỡ thẻ vàng của Ủy ban Châu Âu; kiện toàn Văn phòng đại diện thanh tra, kiểm soát nghề cá cho phù hợp với tổ chức của các cơ quan, đơn vị và các quy định của pháp luật và đặc điểm, tình hình nghề cá của tỉnh, Văn phòng đã tổ chức thực hiện kiểm tra tàu cá cập cảng, nhập bến theo quy định tại các cửa sông Roòn, Nhật Lệ, Gianh..

Thanh Hà - Trần Huệ

Đồn Biên phòng phát huy hiệu quả công tác tuyên truyền chống khai thác IUU

Để nâng cao nhận thức, trách nhiệm của ngư dân trong việc khai thác thủy sản đúng quy định của pháp luật Việt Nam và công ước quốc tế, lực lượng Biên phòng đã tổ chức nhiều biện pháp tuyên truyền, vận động tới ngư dân.

Nghệ An: Duy trì 4 tổ công tác liên ngành kiểm soát nghề cá

Bốn tổ công tác liên ngành được bố trí tại 4 cảng cá lớn ở Nghệ An, thực hiện nhiệm vụ theo kế hoạch thanh tra, kiểm soát nghề cá.

Hà Tĩnh: Kiên quyết xử lý các đối tượng khai thác hải sản trái phép

Mặc dù đã được tuyên truyền và ký cam kết nhưng một số người vẫn sử dụng kích điện để khai thác hải sản trên biển, vi phạm Luật Thuỷ sản 2017 và cảnh báo "thẻ vàng" của Ủy ban Châu Âu.

Tuyên truyền chống khai thác IUU ở huyện ven biển duy nhất Ninh Bình

Huyện Kim Sơn là địa phương duy nhất của tỉnh Ninh Bình giáp biển nên việc tuyên truyền chống khai thác IUU luôn được chú trọng và ưu tiên hàng đầu.

Hà Tĩnh: Những thách thức và giải pháp trong chống khai thác IUU

Mặc dù còn nhiều thách thức và trở ngại trong quản lý, điều hành chống khai thác IUU, tuy nhiên với tinh thần quyết liệt và đồng bộ, Hà Tĩnh đang từng bước giải quyết một cách hiệu quả.

Lồng ghép tuyên truyền chống khai thác IUU cho ngư dân vùng biển

Chủ tàu cá, ngư dân xã Phú Thuận (huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên – Huế) được tuyên truyền về chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) thông qua các cuộc tuyên truyền phổ biến pháp luật.

Nghệ An: Nỗ lực tuyên truyền chống khai thác IUU, đảm bảo an toàn để ngư dân vươn khơi

Trong những năm qua, các ngành chức năng Nghệ An đã chú trọng tuyên truyền cho ngư dân chấp hành nghiêm các quy định về chống khai thác IUU, đồng thời phối hợp ngăn chặn tàu cá địa phương vi phạm vùng biển nước ngoài.

Nghệ An: 100% chủ tàu cá khai thác xa bờ ký cam kết không vi phạm vùng biển nước ngoài

Tất cả chủ tàu, thuyền trưởng khai thác xa bờ ở Nghệ An đã ký cam kết không vi phạm vùng biển nước ngoài, thực hiện cập nhật dữ liệu lên phần mềm VNFishbase nhằm đảm bảo hoạt động tàu cá không vi phạm các quy định về chống khai thác IUU.

Nghệ An: Kiên quyết xử phạt các hành vi vi phạm quy định về khai thác thủy sản

Trong năm 2022, ngành chức năng ở Nghệ An đã kiên quyết xử phạt nhiều vụ vi phạm quy định về khai thác thủy sản, từ đó ý thức chấp hành pháp luật của ngư dân từng bước được nâng cao.

Thanh Hóa: Gắn trách nhiệm người đứng đầu trong chống khai thác IUU

Thời gian tới, Thanh Hóa sẽ tăng cường công tác tuyên truyền cho ngư dân về chống khai thác thủy sản trái phép, kiểm soát việc lắp đặt thiết bị giám sát hành trình cho tàu cá.

Đang cập nhật dữ liệu !