phục hồi

Cập nhập tin tức phục hồi

Chính sách hỗ trợ kịp thời, thị trường lao động phục hồi nhanh

Nhờ các chính sách hỗ trợ kịp thời và nỗ lực trong phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội, Chính phủ đã có những biện pháp, chính sách hỗ trợ người lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19, giúp thị trường lao động phục hồi nhanh.

Đang cập nhật dữ liệu !