Ocean Group xử lý lục đục nội bộ, tổ chức Đại hội cổ đông vào 27/4

OGC sẽ thực hiện tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 ngày 27/4/2019, địa điểm dự kiến làTrung tâm hội nghị quốc gia, Đường Phạm Hùng, Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội.

Theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 136 Luật doanh nghiệp phiên họp ĐHĐCĐ thường niên được tổ chức hàng năm và trong vòng 04 tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính và có thể được gia hạn nhưng không quá 06 tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính. Vì vậy, việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên là bắt buộc và cần thiết đối với mọi doanh nghiệp.

HĐQT OGC đã tiến hành triệu tập phiên họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 lần 1 vào ngày 30/6/2018 vì lý do: Phiên họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2017 phải triệu tập đến lần thứ 3 vào tháng 2 năm 2018 nên HĐQT đã thống nhất xin gia hạn thời gian tổ chức phiên họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 không muộn hơn ngày 30/6/2018.

Tuy nhiên do cuộc họp ĐHĐCĐ triệu tập lần 1 vào ngày 30/6/2018, lần 2 vào ngày 27/7/2018 đều không đủ số cổ đông dự họp đại diện số cổ phần có quyền biểu quyết tối thiểu theo quy định tại Điều lệ công ty nên HĐQT phải triệu tập đến lần thứ ba và phiên họp ĐHĐCĐ thường niên 2018 đã diễn ra vào ngày 15/8/2018 (theo quy định tại điều 18 Điều lệ OGC).

Tuy nhiên, sau phiên họp ĐHĐCĐ thường niên 2018, doanh nghiệp tư nhân Hà Bảo đã viện dẫn lý do phiên họp ĐHĐCĐ thường niên không được tổ chức trong vòng 04 tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính là một trong các căn cứ để yêu cầu Tòa án hủy bỏ Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của OGC.

Tiếp đó, Tòa án Nhân dân quận Ba Đình có ban hành Quyết định Thay đổi Biện pháp Khẩn cấp Tạm thời số 146/2018/QĐ-BPKCTT.

Vì vậy, từ ngày 18/10/2018 Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn chỉ có 04 thành viên không bị tác động bởi Quyết định 146. Việc áp dụng biện pháp khẩn cấp ngoài những hệ lụy về ảnh hưởng hoạt động chỉ đạo xuyên suốt của HĐQT, làm xáo trộn hoạt động bình thường của HĐQT và Ban kiểm soát.

Đối với một công ty niêm yết với số lượng cổ đông lớn như OGC, sự việc tranh tụng này đã gây ảnh hưởng lớn đến đến uy tín Doanh nghiệp và quyền lợi của các cổ đông.

Ngoài ra, Nhiệm kỳ của HĐQT và Ban kiểm soát 2014 – 2019 (được bầu trong phiên họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2014 ngày 26/4/2014) sẽ kết thúc trong tháng 4/2019. Việc tổ chức ĐHĐCĐ là cần thiết để sớm kiện toàn bộ máy quản trị và kiểm soát đối với một công ty và đặc biệt quan trọng đối với OGC trong thời gian này.

Đồng thời, Công ty cũng nhận được các văn bản của một số cổ đông yêu cầu HĐQT phải thực hiện tổ chức phiên họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 trong tháng 4/2019. Tiếp theo đó, ngày 27/3/2019, OGC đã nhận được văn bản số 1850/UBCK-GSĐC về việc đề nghị OGC thực hiện tổ chức phiên họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 trong tháng 4/2019 theo yêu cầu của các cổ đông.

Chủ tịch OGC Lê Quang Thụ cho biết, từ các nội dung đã nêu trên, việc phải tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 trong tháng 4/2019 là cấp thiết, đúng nguyện vọng của cổ đông, đáp ứng yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền và phù hợp quy định pháp luật.

OGC sẽ thực hiện tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 ngày 27/4/2019, địa điểm dự kiến làTrung tâm hội nghị quốc gia, Đường Phạm Hùng, Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội.

"Tôi tin rằng một bộ máy mới được bầu ra bởi sự tín nhiệm của các cổ đông sẽ thể hiện sự quyết tâm cải tổ Công ty trong thời gian tới, thể hiện tính minh bạch trong quản lý, đưa ra các định hướng mới mẻ để tạo đà phát triển cho Doanh nghiệp"- Ông Lê Quang Thụ chia sẻ.

Chủ tịch Hội đồng quản trị Ocean Group cho biết, để thực hiện các công tác chuẩn bị cho Đại hội thường niên năm 2019, chủ tịch HĐQT đã triệu tập họp phiên họp Hội đồng quản trị vào ngày 8/3/2019 đối với các thành viên không bị ảnh hưởng bởi Quyết định số 146/2018/QĐ-BPKCTT của TAND quận Ba Đình.

Tuy nhiên, tại phiên họp này, 2 thành viên Hội đồng quản trị là bà Nguyễn Thị Lan Hương và bà Hoàng Thị Phương Lan đã không tham cuộc dự họp dẫn đến cuộc họp không thể tổ chức do không đủ số lượng thành viên tối thiểu. Để giải quyết vấn đề này, Chủ tịch HĐQT đã tiến hành lấy ý kiến bằng văn bản đối với 4 thành viên không bị ảnh hưởng bởi Quyết định số 146/2018/QĐ-BPKCTT.

Việc lấy ý kiến, tổng hợp ý kiến đều được thực hiện trên cơ sở quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Ocean Group. Tuy nhiên khi thực hiện lấy ý kiến bằng văn bản, Chủ tịch HĐQT đã nhận được các văn bản phản hồi của bà Hương và bà Lan không công nhận việc xin ý kiến bằng văn bản của tôi, không tán thành việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019, không công nhận Nghị quyết HĐQT số 002/2019/NQ-HĐQT-OGC về việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 .

"Tôi cho rằng, các ý kiến như đã nêu trên của bà Nguyễn Thị Lan Hương và bà HoàngThị Phương Lan là không có cơ sở pháp luật, việc không tham dự họp và phản đối tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên đã thể hiện việc các thành viên này không thực hiện đúng trách nhiệm, nghĩa vụ của thành viên Hội đồng quản trị, người quản lý doanh nghiệp", Chủ tịch OGC nói.

Ông Thụ cũng khẳng định, các thủ tục lấy ý kiến và ban hành Nghị quyết Hội đồng quản trị để triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông đã được thực hiện trên cơ sở phù hợp quy định của Điều lệ Ocean Group, quy định pháp luật và theo thông lệ của doanh nghiệp trong thời gian qua.

Theo đó, "căn cứ Khoản 3, Điều 149 Luật Doanh nghiệp 2014, HĐQT thông qua quyết định bằng biểu quyết tại cuộc họp, lấy ý kiến bằng văn bản hoặc hình thức khác do Điều lệ Công ty quy định. Mỗi thành viên H ĐQT có một phiếu biểu quyết".

Khoản 11 Điều lệ Công ty quy định: "HĐQT thông qua các nghị quyết và ra quyết định bằng cách tuân theo ý kiến tán thành của đa số thành viên HĐQT có mặt (trên 50%).  Trường hợp số phiếu tán thành và phản đối ngang nhau, lá phiếu của Chủ tịch HĐQT sẽ là lá phiếu quyết định".

PV

Rao bán nhà ở không đúng quy định, dự án Cara River Park của Đất Xanh miền Tây bị nhắc nhở

Sở Xây dựng Cần Thơ vừa chấn chỉnh công tác quảng cáo và nội dung quảng cáo tại dự án khu căn hộ chung cư Kim Cương Xanh - Cara River Park, phường Hưng Thạnh, quận Cái Răng, TP Cần Thơ về việc bán nhà ở không đúng quy định.

Nhiều cửa hàng kinh doanh xăng dầu “chết lâm sàng” do thua lỗ

Qua nhiều tháng cầm cự, kinh doanh thua lỗ do chiết khấu 0 đồng đến vài trăm đồng, đến nay, nhiều cửa hàng, đại lý xăng dầu tại Tiền Giang đã đuối sức, thậm chí “chết lâm sàng”.

Hà Nội: Chủ sở hữu khu đất vàng ở quận Hoàng Mai bị ngân hàng rao bán nợ khủng

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) vừa thông báo bán đấu giá lần thứ tư đối khoản nợ của Công ty Cổ phần Vertical Synergy Viet Nam.

Đất đấu giá bị 'chê', nhà đầu tư mất hút

Liên tục tại nhiều địa phương đất đấu giá bị bỏ cọc, hủy kết quả đấu giá và đấu giá lại và thị trường bất động sản nhiều nơi đang rơi vào cảnh không bóng khách

Agribank chốt phương án bán đấu giá khu đất vàng của ông Trịnh Văn Quyết

Ngân hàng Nông nhiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Sài Gòn (Agribank Sài Gòn) vừa thông báo sẽ tổ chức đấu giá tài sản để thu hồi nợ của ông Trịnh Văn Quyết vào ngày 13/10/2022.

Xổ số Thủ đô: Chủ tịch thu nhập nửa tỷ đồng/năm, nhân viên chỉ gần 80 triệu

Theo báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức năm 2021 của Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Thủ đô công bố mới đây, tổng quỹ tiền lương, thưởng dành cho 7 người thuộc đội ngũ quản lý là 2,70 tỷ đồng.

Có gì ở dự án 'con cưng' của tập đoàn Geleximco tại Đồ Sơn?

Nếu như trước đây nhiều người chỉ biết đến Geleximco trên một số lĩnh vực sản xuất công nghiệp thì kể từ khi dự án bất động sản nghỉ dưỡng “nghìn tỷ” tại Đồ Sơn ra đời, danh tiếng của Geleximco trên thị trường ngày càng vang xa.

Người đàn ông 'bàn giấy' trồng bơ hữu cơ bán giá cao, hái đến đâu bán hết veo đến đó

Trong khi nhiều vườn bơ đang điêu đứng vì đầu ra cho sản phẩm, thì vườn bơ của anh Vương Thái Trinh ở Đắk Nông lại được các đầu mối đặt hàng mua số lượng lớn với mức giá 40.000- 60.000 đồng/kg.

VN-Index về đáy 20 tháng, khối ngoại 'mải miết' gom VNM

Sự khởi sắc của 'đầu tàu' VNM phần nào giúp thị trường vơi đi gánh nặng trước áp lực bán lan rộng đồng thời củng cố niềm tin của nhà đầu tư vào khả năng hồi phục.

Lãi suất tiết kiệm online tại ngân hàng nào đang cao nhất?

Lãi suất tiết kiệm online được các ngân hàng công bố hiện nay mức cao nhất vẫn thuộc về các ngân hàng TMCP. Trong đó, VietABank đang là ngân hàng có mức lãi suất hấp dẫn nhất.