Nộp phạt lỗi vi phạm giao thông không cần tiền mặt

Cập nhập tin tức Nộp phạt lỗi vi phạm giao thông không cần tiền mặt

Hà Nội: Nộp phạt lỗi vi phạm giao thông online, vừa nhanh chóng vừa tiện lợi

Hiện nay, người vi phạm giao thông tại Hà Nội có thể nộp phạt qua mạng và được nhận lại giấy tờ tại nhà thông qua đường bưu điện.

Đang cập nhật dữ liệu !