nộm chuối

Cập nhập tin tức nộm chuối

Gỏi bắp chuối ngoại làm

Trong vườn có đủ loại, nào là bắp chuối cau, chuối lá, chuối sứ, chuối mốc... nhưng ngoại chỉ thích dùng bắp chuối hột để làm gỏi.

Đang cập nhật dữ liệu !