nguyên tắc

Cập nhập tin tức nguyên tắc

Sinh viên dùng mạng xã hội văn minh, tiếp nhận thông tin hữu ích

Ngoài việc nắm rõ các nguyên tắc an toàn khi sử dụng nền tảng mạng xã hội, sinh viên cần năng cao kỹ năng giao tiếp, ứng xử, tiếp nhận thông tin hữu ích từ mạng xã hội.

Đang cập nhật dữ liệu !