người đi xe máy

Cập nhập tin tức người đi xe máy

Nâng cao an toàn giao thông đối với người đi xe máy

Đánh giá về nguyên nhân gây ra các vụ TNGT, TS Mẫn cho rằng, có nhiều nguyên nhân nhưng các nguyên nhân chính có thể kể đến là do kết cấu hạ tầng, do phương tiện và do ý thức của người tham gia giao thông.

Đang cập nhật dữ liệu !