Nghệ An triển khai chương trình hành động phòng, chống mua bán người 2016-2020

Với mong muốn tạo ra sức mạnh tổng hợp, thống nhất, toàn diện trong phòng, chống mua bán người trên địa bàn toàn tỉnh, UBND tỉnh Nghệ An đã ký kế hoạch 130/KH-UBND-NC.

Đây là kế hoạch "Triển khai thực hiện chương trình hành động phòng, chống mua bán người giai đoạn 2016-2020". 

Nghệ An triển khai chương trình hành động phòng, chống mua bán người 2016-2020 - ảnh 1

Nội dung trọng tâm của kế hoạch được UBND tỉnh Nghệ An chỉ rõ gồm 8 nội dung: 

Về Công tác chỉ đạo triển khai

Hàng năm, ban hành kế hoạch chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện Chương trình 130/CP, trọng tâm là tập trung chỉ đạo, triển khai thực hiện các đề án 1, 2 và 3 nhằm đẩy mạnh công tác truyền thông phòng ngừa tội phạm; đấu tranh ngăn chặn, làm giảm tội phạm mua bán người; tiếp nhận và hỗ trợ nạn nhân hòa nhập cộng đồng; phân công thực hiện theo đúng mục tiêu, chỉ tiêu, nội dung, cơ quan thực hiện và kinh phí đảm bảo nêu tại Chương trình 130/CP, chậm nhất vào cuối quý II/2016 phải tổ chức triển khai thực hiện và định kỳ báo cáo kết quả theo quy định.

Nghiên cứu áp dụng và triển khai Bộ chỉ số phục vụ công tác giám sát, đánh giá kết quả thực hiện từng đề án và toàn bộ Chương trình 130/CP giai đoạn 2016 - 2020 và phần mềm “Quản lý công tác phòng, chống mua bán người” theo chỉ đạo của Ban chỉ đạo 138/CP.

Hàng năm, thành lập các đoàn liên ngành tổ chức hướng dẫn, kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện Chương trình 130/CP tại một số đơn vị, địa phương.

Định kỳ 06 tháng, một năm, Ban chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tổ chức họp để đánh giá tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ được phân công và xác định chương trình, kế hoạch công tác cho thời gian tiếp theo.

Nghệ An là một trong những tỉnh có tình hình tội phạm buôn bán người khá phức tạp, trong đó đáng chú ý là một số xã miền núi như Tương Dương, Con Cuông. 

Đây là những huyện miền núi cao ở Nghệ An có địa hình phức tạp, đi lại khó khăn, dân cư thưa thớt, đời sống thấp, trình độ dân trí chưa cao, người dân thiếu việc làm nên rất dễ bị kẻ xấu lợi dụng, dụ dỗ. Chính vì vậy, thời gian qua, nhiều xã vùng sâu, vùng xa trở thành điểm nóng có phụ nữ và trẻ em gái bị lừa bán sang Trung Quốc.

Chỉ tính riêng giai đoạn 2011 - 2015, lực lượng chức năng trên địa bàn tỉnh Nghệ An đã phát hiện 59 vụ, 126 đối tượng liên quan đến hành vi mua bán người, trong đó nạn nhân chủ yếu là phụ nữ và trẻ em trong độ tuổi từ 14 – 30.Về công tác tuyên truyền phòng, chống mua bán người


Xây dựng, duy trì và thực hiện chuyên trang, chuyên mục trên báo chí ở Trung ương và địa phương; xây dựng các tiểu phẩm, ký sự, phóng sự, bài viết, tăng thời lượng phát sóng, đưa tin trên các phương tiện thông tin đại chúng và hệ thống thiết chế văn hóa cơ sở về công tác phòng, chống mua bán người, nhất là cách thức giải quyết, ứng phó giúp cho người dân nâng cao cảnh giác và tự bảo vệ mình.

Tổ chức Chiến lược truyền thông thay đổi hành vi tại cộng đồng trên phạm vi toàn tỉnh, nhất là tại các địa phương trọng điểm, trọng tâm là: Tổ chức các hoạt động truyền thông tại cộng đồng, các chiến dịch truyền thông, trao đổi thông tin, kinh nghiệm với các tỉnh, thành trong nước; hướng dẫn cấp cơ sở tổ chức thực hiện Bộ tài liệu truyền thông chung về phòng, chống mua bán người theo chỉ đạo của Ban chỉ đạo 138/CP; tập huấn nâng cao năng lực cho mạng lưới báo cáo viên, tuyên truyền viên, cộng tác viên tại địa phương; khảo sát, xây dựng, duy trì, nhân rộng các mô hình phòng ngừa mua bán người; tư vấn, hỗ trợ phụ nữ, trẻ em có nguy cơ cao, nạn nhân, gia đình, cộng đồng về phòng, chống mua bán người.

Tham gia dạy nghề, tạo việc làm và các hoạt động hỗ trợ khác giúp nạn nhân hòa nhập cộng đồng; giám sát, phản biện xã hội pháp luật về phòng, chống mua bán người.

Xây dựng, hướng dẫn công tác phòng, chống mua bán người, tập trung vào việc cung cấp thông tin, giám sát phát hiện và thông báo các trường hợp có nghi vấn mua bán người, khuyến khích đưa vào áp dụng tại các đơn vị làm dịch vụ văn hóa, thể thao, du lịch, kết hôn, cho nhận con nuôi có yếu tố nước ngoài hoặc đưa người Việt Nam đi lao động nước ngoài theo hợp đồng.

Tổ chức phổ biến, giáo dục pháp luật nhất là Luật phòng, chống mua bán người, Bộ luật hình sự (sửa đổi) và các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan nhằm nâng cao nhận thức cho các cấp, ngành và người dân chủ động phòng ngừa, tích cực tham gia phòng, chống mua bán người.

Về công tác điều tra, truy tố và xét xử tội phạm mua bán người


Tổ chức điều tra cơ bản, chủ động nắm tình hình về hoạt động của tội phạm mua bán người và các đối tượng khác có liên quan, áp dụng các biện pháp nghiệp vụ, tập trung vào các tuyến, địa bàn trọng điểm để phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến tội phạm mua bán người.

Điều tra, khám phá các vụ án, đường dây tội phạm mua bán người, truy bắt đối tượng phạm tội, giải cứu và bảo vệ nạn nhân. Hàng năm, căn cứ và tình hình hoạt động tội phạm và nội dung ưu tiên phối hợp thực hiện hiệp định, mở các đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm mua bán người trên phạm vi toàn quốc, trọng tâm trên các tuyến, địa bàn trọng điểm, nhất là tuyến biên giới giáp Lào.

Các cơ quan tiến hành tố tụng phối hợp chặt chẽ trong công tác tiếp nhận, xử lý tin báo tố giác về tội phạm, khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử và thi hành án hình sự vụ án mua bán người; lựa chọn án điểm và tổ chức phiên tòa xét xử lưu động vụ án mua bán người; tổ chức thực hiện các biện pháp bảo vệ nạn nhân trong quá trình tiến hành các hoạt động tố tụng hình sự, đặc biệt với nạn nhân là trẻ em.

Thực hiện các hoạt động tương trợ tư pháp và thống kê số liệu tội phạm mua bán người.

Về công tác tiếp nhận, xác minh, bảo vệ và hỗ trợ nạn nhân bị mua bán

Tổng điều tra, rà soát nạn nhân bị mua bán giai đoạn 2011 - 2015, bao gồm: tự trở về, giải cứu, trao trả và số chưa được giải cứu, tiếp nhận; số nghi là nạn nhân (xuất khẩu lao động, lao động thời vụ, đi du lịch, kết hôn, cho nhận con nuôi với người nước ngoài, số bỏ đi khỏi địa phương... không rõ lý do).

Tổ chức tiếp nhận, xác minh, xác định, thực hiện các biện pháp bảo vệ an toàn cho nạn nhân, người thân thích của họ và bí mật thông tin, hỗ trợ ban đầu cho nạn nhân theo quy định của pháp luật.

Tổ chức thực hiện quy chế phối hợp liên ngành theo quy định; sơ kết, tổng kết, đề xuất cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung các văn bản hướng dẫn trình tự, thủ tục, thẩm quyền tiếp nhận, xác minh, xác định và bảo vệ nạn nhân bị mua bán.

Nghiên cứu, xây dựng, hình thành mạng lưới hỗ trợ nạn nhân và thực hiện quy trình chuẩn về hỗ trợ nạn nhân hòa nhập cộng đồng theo hướng bình đẳng giới, chú ý nhu cầu và đặc điểm của nhóm đối tượng khác nhau, đặc biệt là trẻ em; đánh giá, rút kinh nghiệm và nhân rộng các mô hình hỗ trợ nạn nhân thành công tại cộng đồng.

Nâng cấp trang thiết bị phục vụ công tác hỗ trợ nạn nhân tại cơ sở hỗ trợ nạn nhân, cơ sở bảo trợ; tổ chức hỗ trợ nạn nhân bị mua bán trở về theo quy định của pháp luật.

Nghiên cứu, đề xuất cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung ban hành các văn bản quy phạm pháp luật về chế độ, chính sách hỗ trợ nạn nhân; quy định về điều kiện và trình tự, thủ tục thành lập các cơ sở hỗ trợ nạn nhân, cơ sở bảo trợ xã hội.

Theo dõi, đôn đốc công tác thi hành án hình sự và dân sự sau khi bản án mua bán người có hiệu lực thi hành.

Về công tác xây dựng, hoàn thiện pháp luật và theo dõi thi hành chính sách pháp luật


Xây dựng kế hoạch triển khai thi hành Bộ luật hình sự (sửa đổi), Bộ luật Tố tụng hình sự (sửa đổi) và các văn bản hướng dẫn thi hành có liên quan, trọng tâm là tuyên truyền phổ biến Luật, nhất là những nội dung liên quan đến tội phạm mua bán người và bảo vệ nạn nhân bị mua bán.

Tổ chức đánh giá tác động của Luật phòng, chống tội phạm mua bán người, kiến nghị với cơ quan có thẩm quyền các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác thi hành; tiến hành sơ kết, tổng kết, từ đó rà soát, đề xuất cấp cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung các văn bản hướng dẫn thi hành để đảm bảo tính nhất quán và tăng cường hiệu quả công tác quản lý nhà nước về phòng, chống mua bán người.

Về công tác hợp tác quốc tế về phòng chống mua bán người

Tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc các điều ước, thỏa thuận quốc tế, nhất là các hiệp định hợp tác song phương giữa Việt Nam với Cam-pu-chia, Lào, Trung Quốc về phòng, chống mua bán người, trọng tâm là thực hiện các hoạt động ưu tiên hợp tác đã được các cơ quan chức năng hai nước thống nhất thông qua trong giai đoạn 2016 - 2020 và kế hoạch thường niên theo chỉ đạo của Trung ương.

Phối hợp với cơ quan chức năng các nước, nhất là với các nước có chung đường biên giới để nắm tình hình, xác lập đường dây nóng, kịp thời phát hiện bắt giữ các vụ án mua bán người và giải cứu nạn nhân; bảo vệ quyền lợi hợp pháp và hồi hương công dân Việt Nam là nạn nhân bị mua bán trở về nước; tiếp tục duy trì đầu mối cung cấp thông tin chính thức với các nước, các tổ chức quốc tế liên quan để trao đổi chính xác, kịp thời về nỗ lực, kết quả của Việt Nam trong công tác phòng, chống mua bán người.

Về công tác đào tạo, nghiên cứu


Tổ chức nghiên cứu các tài liệu tập huấn liên ngành về phòng, chống mua bán người và bảo vệ nạn nhân trong quá trình điều tra, truy tố, xét xử các vụ án mua bán người. Tổ chức các lớp tập huấn liên ngành, chuyên sâu theo từng chuyên đề đối với các ngành, đoàn thể (Công an, Biên phòng, Lao động - Thương binh và Xã hội, Thông tin và Truyền thông, Tư pháp, Phụ nữ...) nhằm nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tội phạm mua bán người.

Chỉ đạo tổ chức việc lồng ghép kiến thức về phòng, chống mua bán người trong các chương trình học tập nội khóa, ngoại khóa tại các trường học trên địa bàn, nhất là tại các địa phương trọng điểm về tội phạm mua bán người.

Tăng cường nghiên cứu các đề tài, công trình liên quan đến tình hình tội phạm mua bán người trên địa bàn để nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tội phạm mua bán người trong thời gian tới.

Về công tác tổ chức và hậu cần đảm bảo


Các lực lượng chức năng (Công an, Biên phòng) bố trí lực lượng, đảm bảo thực hiện có hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm mua bán người.

Kinh phí thực hiện Chương trình được bố trí trong dự toán thường xuyên của tỉnh; đồng thời, tranh thủ huy động nguồn viện trợ, đóng góp từ các nguồn khác trong nước, các tổ chức quốc tế, tổ chức phi chính phủ, cá nhân nhằm nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống mua bán người trên địa bàn.

H.Thanh

Nhiều tư liệu quý hiếm khẳng định chủ quyền biển đảo Việt Nam

Bộ sách gồm 6 cuốn với nhiều tư liệu quý khẳng định chủ quyền biển đảo Việt Nam vừa được Nhà xuất bản TT&TT giới thiệu nhân dịp kỷ niệm 35 năm sự kiện Gạc Ma (14/3/1988-14/3/2023).

Điều khoản 'cấm' tiết lộ với người đòi tiền 'gửi tiết kiệm thành mua bảo hiểm'

Trong khi nhiều khách hàng gửi tiết kiệm ngân hàng bị biến thành hợp đồng mua bảo hiểm nhân thọ Manulife vẫn chật vật đi đòi tiền, có một số người đã được trả lại tiền nhưng buộc phải ký cam kết không được tiết lộ với bên thứ ba.

Học viện Nông nghiệp Việt Nam ra mắt 6 phòng thí nghiệm đạt chuẩn ISO

Ngày 8/1, Học viện Nông nghiệp Việt Nam ra mắt 6 phòng thí nghiệm đạt chuẩn ISO 17025:2017 với hàng trăm chỉ tiêu phân tích đạt chứng nhận Vilas.

Chạy bộ tiếp sức xuyên Việt gây quỹ phẫu thuật nụ cười trẻ em

Một nhóm các VĐV chạy bộ phong trào gồm 10 người đang thực hiện chạy bộ xuyên Việt từ cột cờ Lũng Cú (Hà Giang) đến mũi Cà Mau với mục đích gây quỹ phẫu thuật nụ cười, đồng hành cùng Tổ chức Phẫu thuật nụ cười (Operation Smile).

Ba bài học kinh nghiệm rút ra trong thực tiễn điều hành năm 2022 của NHNN

Tại Hội nghị Chính phủ với địa phương diễn ra hôm 03/01/2023, Thống đốc NHNN Nguyễn Thị Hồng đã chia sẻ những bài học kinh nghiệm rút ra trong thực tiễn điều hành chính sách tiền tệ năm 2022.

Chính sách tiền tệ linh hoạt góp phần kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô

Tại hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương năm 2022, Thống đốc NHNN Nguyễn Thị Hồng khẳng định quan điểm điều hành chính sách tiền tệ linh hoạt góp phần kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, tăng tính độc lập tự chủ của nền kinh tế.

Hỗ trợ 28 địa phương khắc phục hậu quả thiên tai

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái vừa ký Quyết định 1661/QĐ-TTg ngày 31/12/2022 hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai 10 tháng đầu năm 2022.

Cậu sinh viên có duyên với những tủ sách thiện nguyện

Những ngày đầu một mình đạp xe đi gom sách ủng hộ, Thái Hải Đăng, cậu sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền, chẳng dám nghĩ hành trình “Sách đến tay em” lại có thể kéo dài và được nhiều người ủng hộ như bây giờ.

Năm 2022, đội tàu cá ở Đà Nẵng khai thác đạt trên 33.000 tấn tổng sản lượng

Năm nay do ảnh hưởng của thời tiết trên biển phức tạp, chi phí chuyến biển tăng cao…nhưng sản lượng khai thác thuỷ sản của Đà Nẵng vẫn đạt trên 33.000 tấn.

Giảm thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu từ ngày 1/1/2023

Từ 1/1/2023, thuế bảo vệ môi trường với xăng là 2.000 đồng một lít, các mặt hàng dầu (trừ dầu hoả) và mỡ nhờn là 1.000 đồng, theo Nghị quyết vừa được thông qua.

Đang cập nhật dữ liệu !