Nghệ An: Thành lập nhiều HTX mới, nâng cao chất lượng các loại hình

Trong năm 2022, hàng chục Hợp tác xã (HTX) ở Nghệ An đã được thành lập mới. Các loại hình HTX, quỹ tín dụng Nhân dân đã phát huy hiệu quả, góp phần nâng cao đời sống người dân.

Thành lập thêm 12 HTX mới

Đến nay, toàn tỉnh Nghệ An có 840 HTX, trong đó HTX hoạt động trong lĩnh vực nông lâm nghiệp là 645l 54 HTX hoạt động trong lĩnh vực TTCC; 42 HTX hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ thương mại; 40 HTX hoạt động trong lĩnh vực vận tải và 59 quỹ tín dụng nhân dân. 6 tháng đầu năm 2022, toàn tỉnh đã thành lập mới thêm 12 HTX trên các lĩnh vực nông nghiệp, phi nông nghiệp.

6 tháng đầu năm 2022, hàng chục HTX ở Nghệ An đã được thành lập mới.

Số thành viên của HTX là 267.850 thành viên, tổng số cán bộ quản lý HTX là 4.159 người, lao động thường xuyên là 60.936 người. Các HTX mới được thành lập và hoạt động tuân thủ quy định của Luật HTX, các nguyên tắc, bản chất của HTX kiểu mới. 

Nhiều HTX ở Nghệ An đã chủ động đổi mới phương án sản xuất kinh doanh, nâng cao chất lượng và quy mô sản xuất hàng hóa, ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, khai thác các trang mạng xã hội để phát triển sản xuất kinh doanh và đạt được hiệu quả như: HTX Cây con Chi Khê,, HTX Từ Tâm, HTX rau sạch xứ Nghệ, HTX NN Thọ Thành, HTX Phù Mát, HTX Chanh Thiên Nhẫn, HTX Sen Quê Bác… ; góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động.

Các HTX, liên hiệp HTX, các tổ hợp tác sản xuất, kinh doanh gắn với chuỗi giá trị sản phẩm đạt hiệu quả cao hơn, đến nay đã thích ứng với tình hình mới, sau khi dịch Covid 19 cơ bản được kiểm soát đã ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh và phát huy hiệu quả. Nhiều hợp tác xã đã xây dựng được các thương hiệu sản phẩm hàng hóa, mở rộng thị trường. 

Nhiều HTX xây dựng cửa hàng tiêu thụ sản phẩm ngày càng thích ứng với điều kiện kinh doanh mới, chủ động đầu tư, ứng dụng công nghệ thông tin, đa dạng sản phẩm để phục vụ người tiêu dùng tại địa phương và cung ứng sản phẩm ra thị trường ngoại tỉnh, trong đó có các HTX tiêu biểu như: HTX Nghi Trung, HTX Mạnh Dũng, HTX Sông Lam, HTX Chi Khê, HTX Từ Tâm, Liên hiệp HTX Xanh Mart...

Các HTX phát huy hiệu quả, trở thành địa chỉ tin cậy cho bà con nông dân.

Với việc hoạt động ngày càng ổn định, thích ứng kịp thời của các HTX đã góp phần quan trọng trong việc tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho người lao động và thành viên của HTX. 

Thu nhập lao động đạt bình quân 4,56 triệu đồng/tháng, riêng lĩnh vực nuôi trồng hải sản thu nhập 8-10 triệu đồng/người/tháng. Nhiều HTX xây dựng mô hình HTX quy mô lớn trên các lĩnh vực sản xuất chế biến nông sản, chế biến hải sản, dược liệu, phát huy hiệu quả cao. 

Nâng cao vai trò của các loại hình HTX 

Toàn tỉnh Nghệ An có 645 HTX nông nghiệp, các HTX đã khắc phục được những khó khăn sau đại dịch Covid; thực hiện sản xuất hàng hóa, xây dựng chuỗi cửa hàng, thực hiện tốt vai trò “bà đỡ” cho thành viên. Tổng số vốn hoạt động của các HTX đạt trên 2.200 tỷ đồng; tổng giá trị tài sản của HTX đạt trên 2.500 tỷ đồng. Doanh thu bình quân của một HTX đạt khoảng 1.000 triệu đồng.

Tuy là loại hình HTX hàng năm thành lập ít những 134 HTX phi nông nghiệp đã thể hiện tốt hiệu quả, vai trò trong việc tạo việc làm, nâng cao thu nhập góp phần phát triển kinh tế xã hội tại địa phương, điển hình như: HTX Cây xanh đô thị Thái Hòa, HTX Trà Lân… Trong 6 tháng đầu năm 2022, tổng số vốn hoạt động của các HTX đạt trên 3.065 tỷ đồng; tổng giá trị tài sản của HTX đạt trên 3.100 tỷ đồng. Doanh thu bình của một HTX đạt khoảng 8,780 tỷ đồng.

Đầu tư cơ giới hóa, thu hoạch lúa cho người dân ở huyện Yên Thành, Nghệ An.

Ngoài ra, các liên hiệp HTX đã làm tốt khâu liên kết, tiêu thụ sản phẩm cho các HTX; đồng thời mở rộng thị trường là đầu mối để cung ứng sản phẩm của các HTX ra thị trường ngoài tỉnh. Bên cạnh đó, 59 quỹ tín dụng Nhân dân (chiếm 7,17% tổng số HTX trên toàn tỉnh), hoạt động trên địa bàn 16 huyện, thành thị. Các quỹ tín dụng Nhân dân thu hút 121.284 thành viên tham gia, với tổng nguồn vốn hoạt động của hệ thông là 8.951 tỷ đồng, với 130.304 thành viên quỹ.

Ông Nguyễn Bá Châu, Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh Nghệ An cho biết thêm, các hoạt động tập huấn, đào tạo được triển khai kịp thời, chất lượng đã góp phần nâng cao kiến thức, hỗ trợ tích cực cho đội ngũ cán bộ quản lý HTX, nâng cao kiến thức, kinh nghiệm và tay nghề cho người lao động

“Nhiều mô hình hoạt động liên kết sản xuất kinh doanh theo chuỗi giá trị, đầu tư xây dựng cửa hàng giới thiệu và trao đổi hàng hóa nông sản, thực phẩm sạch của các địa phương đã góp phần nâng cao hiệu quả. Đồng thời thúc đẩy các hoạt động xúc tiến thương mại, xây dựng mô hình HTX kiểu mới được hiệu quả”, ông Châu chia sẻ.

Bảo Trâm

HTX trẻ tiên phong trồng nho sữa Hàn

Dù mới thành lập nhưng HTX dịch vụ nông nghiệp hữu cơ công nghệ cao Tuấn Hà Xuân Du farm đã và đang phát triển cây trồng mới, sản xuất công nghệ cao mang thu nhập hàng trăm triệu đồng mỗi năm.

HTX Đông Tiến lợi nhuận từ phát triển công nghệ cao

Là HTX chuyên sử dụng cơ giới hóa nông nghiệp, phát triển cây trồng công nghệ cao mang lại thu nhập mỗi năm cho HTX Đông Tiến hàng chục tỷ đồng.

Phát huy năng lực sản xuất của HTX tại Thanh Hóa

Các HTX ở Thanh Hóa luôn hỗ trợ tích cực, tạo mối liên kết, hợp tác, phát huy năng lực sản xuất của các HTX đối với thành viên, các hộ thành viên góp phần vào tăng trưởng tổng sản phẩm chung của cả tỉnh.

Huế: Sản xuất gạo hữu cơ theo chuỗi giá trị, liên kết tiêu thụ ‘xanh - sạch – an toàn’

Các hợp tác xã (HTX) ở Thừa Thiên – Huế ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất lúa gạo hữu cơ chất lượng và thực hiện liên kết tiêu thụ theo chuỗi giá trị. Từ đó, tạo ra năng suất và thu nhập ổn định cho các thành viên HTX.

Huế: Sản xuất sản phẩm nông nghiệp hữu cơ, giải pháp phát triển kinh tế bền vững

Nhiều hợp tác xã (HTX) ở tỉnh Thừa Thiên – Huế đang triển khai sản xuất sản phẩm nông nghiệp hữu cơ đạt hiệu quả kinh tế và đang thúc đẩy phát triển kinh tế bền vững

Quảng Trị: Lan tỏa chuyển đổi số ở hợp tác xã, đưa drone (UAV) vào sản xuất nông nghiệp

Một số hợp tác xã ở huyện Hải Lăng (Quảng Trị) đã triển khai chuyển đổi số với việc ứng dụng khoa học công nghệ hiện đại vào sản xuất nông nghiệp để giảm chi phí và giải quyết thiếu lao động khi vào mùa vụ…

HTX mắt xích quan trọng giải bài toán “được mùa, mất giá” cho nông dân

70% HTX chưa tham gia tiêu thụ nông sản, chưa liên kết với doanh nghiệp, chưa làm cầu nối nông dân với doanh nghiệp… khiến tiêu thụ nông sản của các HTX còn gặp khó khăn.

Hà Tĩnh: Hợp tác xã Nga Hải, đơn vị tiên phong trong ứng dụng khoa học công nghệ

Là đơn vị tiên phong trong ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất nông nghiệp, đến nay Hợp tác xã Nga Hải (Hà Tĩnh) là một trong những đơn vị có sản phẩm đạt năng suất cao, chất lượng tốt, đầu ra ổn định.

Phát huy vai trò kinh tế tập thể, hợp tác xã trong trong thời kỳ mới

Thực hiện các chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước về phát triển kinh tế tập thể, Hà Tĩnh đề ra nhiều chương trình nhằm phát huy vai trò kinh tế tập thể, hợp tác xã trong phát triển kinh tế thị trường, theo định hướng xã hội chủ nghĩa.

Những dấu ấn rõ nét của kinh tế tập thể, hợp tác xã ở Hà Tĩnh

Nhận thấy vị trí, vai trò và tầm quan trọng của kinh tế tập thể, hợp tác xã trong việc phát triển kinh tế - xã hội tỉnh nhà, Hà Tĩnh đã chú trọng triển khai loại hình kinh tế này trên rất nhiều lĩnh vực.

Đang cập nhật dữ liệu !