MXH

Cập nhập tin tức MXH

Bảo vệ con trên mạng, hãy lắng nghe, đừng tịch thu điện thoại

Hãy nhớ là không nên tịch thu điện thoại, máy tính bảng của con, có thể dẫn tới phản hồi ngược…thay vào đó bố mẹ nên là bạn thân lắng nghe con nói...

Đang cập nhật dữ liệu !