Mường Khương (Lào Cai) nỗ lực giảm nghèo bền vững

Huyện Mường Khương (Lào Cai) đã và đang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp để thực hiện công tác giảm nghèo.

Theo thống kê, toàn huyện hiện còn 5 xã có tỷ lệ hộ nghèo cao nhất tỉnh. Để đảm bảo thực hiện mục tiêu giảm nghèo bình quân khoảng 10% mỗi năm, Mường Khương đang tập trung phát triển kinh tế ở những địa phương này.

 Trong năm 2022, các chương trình, dự án, chính sách giảm nghèo được các cấp, các ngành trên địa bàn huyện quan tâm triển khai tuyên truyền bằng nhiều hình thức phong phú trên các phương tiện thông tin đại chúng, hội nghị, lồng ghép qua tuyên truyền miệng qua các buổi sinh hoạt, họp thôn, bản, tổ dân phố và cộng đồng dân cư… nhằm góp phần triển khai có hiệu quả mục tiêu kinh tế - xã hội gắn với giảm nghèo ở địa phương; nâng cao nhận thức và chủ động cải thiện cuộc sống của người nghèo với sự hỗ trợ của chính quyền cơ sở, các tổ chức và cộng đồng. Kết quả, năm 2022, toàn huyện đã xây dựng và phát hành gần 200 chuyên mục phát thanh và truyền hình với trên 600 tin, bài, phóng sự phát trên sóng phát thanh - truyền hình của tỉnh, huyện và cộng tác với Đài PT-TH tỉnh, Báo Lào Cai, Cổng thông tin điện tử UBND huyện và Huyện ủy; các trạm truyền thanh xã, thị trấn xây dựng tin bài tuyên truyền về giảm nghèo bền vững; tổ chức được 77 buổi biểu diễn văn nghệ, chiếu phim lưu động lồng ghép tuyên truyền xây dựng NTM và giảm nghèo bền vững thu hút được trên 15.000 lượt người xem; tuyên truyền phổ biến kiến thức kinh nghiệm thoát nghèo của các địa phương trong cả nước…

Với mục tiêu phấn đấu đến năm 2025, tỷ lệ hộ nghèo còn lại của các xã: Dìn Chin 33,06%, Tả  Ngài Chồ 33,95%, Lùng Khấu Nhin 34,68%, La Pan Tẩn 33,6%, Tả Thàng 34,87%; ngay từ những ngày đầu năm 2022, huyện Mường Khương xác định tiếp tục phấn đấu giảm nghèo nhanh ở vùng “lõi nghèo”. 

Theo đó, toàn huyện tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo, của các cấp ủy đảng, chính quyềnvà sự phối hợp của các tổ chức chính trị xã hội đối với công tác giảm nghèo. Tiếp tục đẩy mạnh triển khai thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TU ngày 24/5/2019 của Tỉnh ủy Lào Cai đối với 10 xã có tỷ lệ hộ nghèo cao của huyện. Phát huy vai trò tham mưu của các cơ quan, đơn vị để thực hiện có hiệu quả công tác giảm nghèo. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm thay đổi về nhận thức của người dân trong công tác giảm nghèo, khơi dậy ý chí chủ động vươn lên thoát nghèo trong cộng đồng người nghèo. Kịp thời nêu gương những tấm gương điển hình tiến tiến trong chương trình giảm nghèo bền vững. Đẩy mạnh phát triển sản xuất, kinh doanh, khuyến nông, khuyến công, xây dựng nông thôn mới và nâng cao đời sống nhân dân...

 NH

Quảng Trị phát triển bền vững vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị vừa ra quyết định về việc giao vốn đầu tư thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2023.

TP. HCM: Hơn 30 tổ chức tôn giáo ký kết tham gia bảo vệ môi trường

TP. HCM phấn đấu đến hết năm 2026 sẽ có 100% các chức sắc, nhà tu hành các tôn giáo, các tổ chức Tôn giáo... được tiếp cận thông tin về bảo vệ môi trường (BVMT) và ứng phó biến đổi khí hậu (BĐKH); tích cực hưởng ứng, tham gia BVMT và ứng phó BĐKH.

Lào Cai duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế ấn tượng

Tốc độ tăng trưởng kinh tế tỉnh Lào Cai năm 2022 đạt khá, đạt 9,02%, cao hơn 3,57 điểm % so với năm 2021; xếp thứ 4/14 tỉnh trong vùng và 26/63 tỉnh, thành phố, tăng 3 bậc so năm 2021.

Phát triển dệt may, da giày là ngành chủ lực về xuất khẩu

Chính phủ vừa ban hành Quyết định số 1643/QĐ-TTg phê duyệt “Chiến lược phát triển ngành dệt may và da giầy Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2035”.

Thúc đẩy các mô hình sản xuất kinh doanh theo theo hướng tăng trưởng xanh

Bộ Công Thương vừa ban hành Kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh của ngành Công Thương giai đoạn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Tín dụng chính sách xã hội tạo việc làm cho hơn 867 nghìn lao động

Năm 2023, Văn phòng Quốc gia về giảm nghèo hướng tới mục tiêu tỷ lệ nghèo đa chiều cả nước bình quân duy trì mức giảm 1-1,5%/năm

Tiếp tục tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm về môi trường tại Long An

Năm 2023, UBND tỉnh Long An yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường cùng các đơn vị, địa phương tăng cường công tác thanh, kiểm tra nhằm đảm bảo quản lý, sử dụng bền vững tài nguyên thiên nhiên.

Hỗ trợ 73 ngôi nhà chống bão, lụt cho người nghèo Quảng Bình

Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc (UNDP) phối hợp cùng Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Bình và tổ chức World Share vừa bàn giao thêm 73 nhà an toàn chống chịu bão, lụt cho các hộ dân nghèo và cận nghèo.

Đắk Nông khuyến khích giảm nghèo bền vững

Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Nông vừa thông qua Nghị quyết quy định một số chính sách thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững giai đoạn 2023-2025 trên địa bàn.

Mỹ Đức (Hà Nội): Diễn tập phương án phòng cháy chữa cháy rừng

Ngày 28/12/2022, UBND xã An Phú, huyện Mỹ Đức (Hà Nội) đã tổ chức diễn tập phương án phòng cháy, chữa cháy rừng huy động nhiều lực lượng tham gia

Đang cập nhật dữ liệu !