Tiếp tục tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm về môi trường tại Long An

Năm 2023, UBND tỉnh Long An yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường cùng các đơn vị, địa phương tăng cường công tác thanh, kiểm tra nhằm đảm bảo quản lý, sử dụng bền vững tài nguyên thiên nhiên.

Kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp sai phạm trên lĩnh vực tài nguyên và môi trường. Trong đó tập trung kiểm tra công tác bảo vệ môi trường đối với doanh nghiệp hoạt động sản xuất kinh doanh khi có phản ánh của người dân, chính quyền địa phương; thường xuyên tiến hành thanh, kiểm tra việc chấp hành các quy định pháp luật về công tác bảo vệ môi trường của các đơn vị sản xuất kinh doanh có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường trên địa bàn.

Các đơn vị, địa phương tiếp tục triển khai, áp dụng Luật Bảo vệ môi trường năm 2020; triển khai các giải pháp xử lý chất thải, nhằm đạt được chỉ tiêu Nghị quyết tỉnh đảng bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025 đề ra (tỷ lệ thu gom, xử lý rác thải trên địa bàn tỉnh đến năm 2025 khu vực đô thị đạt 100% và khu vực nông thôn đạt 95%.). Đồng thời,các đơn vị triển khai thực hiện các giải pháp nhằm xử lý dứt điểm tình trạng ô nhiễm môi trường ở các cụm công nghiệp Hoàng Gia, Đức Hòa Hạ, Đức Hòa Đông; đánh giá, xác định nguyên nhân, xây dựng giải pháp thực hiện giảm thiểu, ngăn ngừa, xử lý ô nhiễm các tuyến sông, kênh, rạch chính trên địa bàn.

Theo UBND tỉnh Long An, năm 2022, ngành chức năng tỉnh đã tập trung thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường, hoàn thành đạt các chỉ tiêu đề ra từ đầu năm. Trong đó, tỷ lệ thu gom và xử lý rác thải khu vực đô thị đạt 100%; tỷ lệ thu gom và xử lý rác thải khu vực nông thôn đạt 70%; tỷ lệ khu, cụm công nghiệp đang hoạt động có hệ thống xử lý nước thải tập trung đạt 98%.

Đặc biệt, ngành tài nguyên và môi trường tỉnh đã xây dựng, thực hiện hiệu quả kế hoạch kiểm soát ô nhiễm năm 2022; kiểm tra, giám sát hoạt động của các trạm quan trắc tự động nước thải làm cơ sở đề xuất các giải pháp cụ thể để đảm bảo các trạm hoạt động ổn định; kiểm tra, lấy mẫu quan trắc đối chứng trạm quan trắc nước/khí thải tự động, liên tục của các khu/cụm công nghiệp và các nguồn thải lớn trên địa bàn; vận hành ổn định các quan trắc tự động nước mặt, không khí để tạo lập cơ sở dữ liệu về chất lượng môi trường, ngăn ngừa sự cố môi trường và kịp thời phát hiện, đưa giải pháp khắc phục khi có sự cố xảy ra...

 NH

Quảng Trị phát triển bền vững vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị vừa ra quyết định về việc giao vốn đầu tư thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2023.

TP. HCM: Hơn 30 tổ chức tôn giáo ký kết tham gia bảo vệ môi trường

TP. HCM phấn đấu đến hết năm 2026 sẽ có 100% các chức sắc, nhà tu hành các tôn giáo, các tổ chức Tôn giáo... được tiếp cận thông tin về bảo vệ môi trường (BVMT) và ứng phó biến đổi khí hậu (BĐKH); tích cực hưởng ứng, tham gia BVMT và ứng phó BĐKH.

Lào Cai duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế ấn tượng

Tốc độ tăng trưởng kinh tế tỉnh Lào Cai năm 2022 đạt khá, đạt 9,02%, cao hơn 3,57 điểm % so với năm 2021; xếp thứ 4/14 tỉnh trong vùng và 26/63 tỉnh, thành phố, tăng 3 bậc so năm 2021.

Phát triển dệt may, da giày là ngành chủ lực về xuất khẩu

Chính phủ vừa ban hành Quyết định số 1643/QĐ-TTg phê duyệt “Chiến lược phát triển ngành dệt may và da giầy Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2035”.

Thúc đẩy các mô hình sản xuất kinh doanh theo theo hướng tăng trưởng xanh

Bộ Công Thương vừa ban hành Kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh của ngành Công Thương giai đoạn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Tín dụng chính sách xã hội tạo việc làm cho hơn 867 nghìn lao động

Năm 2023, Văn phòng Quốc gia về giảm nghèo hướng tới mục tiêu tỷ lệ nghèo đa chiều cả nước bình quân duy trì mức giảm 1-1,5%/năm

Hỗ trợ 73 ngôi nhà chống bão, lụt cho người nghèo Quảng Bình

Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc (UNDP) phối hợp cùng Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Bình và tổ chức World Share vừa bàn giao thêm 73 nhà an toàn chống chịu bão, lụt cho các hộ dân nghèo và cận nghèo.

Đắk Nông khuyến khích giảm nghèo bền vững

Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Nông vừa thông qua Nghị quyết quy định một số chính sách thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững giai đoạn 2023-2025 trên địa bàn.

Mỹ Đức (Hà Nội): Diễn tập phương án phòng cháy chữa cháy rừng

Ngày 28/12/2022, UBND xã An Phú, huyện Mỹ Đức (Hà Nội) đã tổ chức diễn tập phương án phòng cháy, chữa cháy rừng huy động nhiều lực lượng tham gia

Khuyến nông tạo nền tảng cho nông nghiệp Thủ đô phát triển bền vững

Các mô hình, chương trình khuyến nông không chỉ giúp người nông dân tăng thu nhập, giảm chi phí sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm mà giúp nông dân tiếp cận với nền sản xuất hiện đại, tạo nền tảng cho nông nghiệp Thủ đô phát triển bền vững.

Đang cập nhật dữ liệu !