Người lao động ở TP.HCM cần làm gì để sớm nhận gói hỗ trợ 886 tỉ đồng?

Việc chi gói hỗ trợ 886 tỉ đồng cho người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 ở TP.HCM sẽ được thực hiện khẩn cấp với thủ tục đơn giản và chi trả nhanh chóng.

Đang cập nhật dữ liệu !