khói thuốc lá

Cập nhập tin tức khói thuốc lá

Bị kiện và phải bồi thường vì đẩy hàng xóm vào cảnh hút thuốc lá thụ động suốt nhiều năm

Người đàn ông ở tầng dưới tòa chung cư bị kiện và phải bồi thường vì đẩy hàng xóm vào cảnh hút thuốc lá thụ động suốt nhiều năm.

Đang cập nhật dữ liệu !