kháng kháng sinh

Cập nhập tin tức kháng kháng sinh

Hãy sử dụng kháng sinh có trách nhiệm

Ngày 18/11, Bộ Y tế, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tổ chức buổi truyền thông hưởng ứng tuần lễ truyền thông về phòng, chống kháng thuốc do WHO phát động hằng năm trên toàn thế giới.  

Đang cập nhật dữ liệu !