Hội nghị Cấp cao ASEAN với các Đối tác

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng dẫn đầu Đoàn Việt Nam tham dự và có các bài phát biểu quan trọng tại các Hội nghị này.

 Chiều ngày 12/11/2014, tại Nay-Pi-Tô, Mi-an-ma, tiếp tục diễn ra các Hội nghị Cấp cao ASEAN với từng nước Đối tác: Ấn Độ, Nhật Bản, Liên Hợp Quốc, và Cấp cao kỷ niệm 40 năm thiết lập quan hệ đối tác ASEAN-Ôtx-trây-li-a. Bên lề các Hội nghị Cấp cao cũng đã diễn ra Cấp cao Mê Công-Nhật Bản. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng dẫn đầu Đoàn Việt Nam tham dự và có các bài phát biểu quan trọng tại các Hội nghị này.

Các nước Đối tác khẳng định ủng hộ ASEAN hiện thực hóa Cộng đồng ASEAN vào năm 2015 và bước vào giai đoạn phát triển cao hơn sau năm 2015, làm sâu sắc hơn quan hệ hợp tác với ASEAN, ủng hộ ASEAN phát huy vai trò trung tâm và tăng cường đóng góp cho hòa bình, ổn định và phát triển ở khu vực. ASEAN và các nước Đối tác nói trên đã bàn và đề xuất nhiều biện pháp thiết thực trong việc thúc đẩy môi trường hòa bình, ổn định, an ninh, hợp tác phát triển ở khu vực, tiếp tục dành nhiều ưu tiên cho các trọng tâm như kinh tế, thương mại, đầu tư, kết nối, thu hẹp khoảng cách phát triển, quản lý thiên tai, hợp tác giáo dục, giao lưu văn hóa và nhân dân…; đồng thời nhấn mạnh tăng cường phối chặt chẽ chẽ trong các ứng phó với các thách thức an ninh phi truyền thống như tội phạm xuyên quốc gia, an ninh năng lượng và lương thực, an ninh nguồn nước, phòng chống dịch bệnh xuyên biên giới, ứng phó với biến đổi khí hậu… Tại các Hội nghị Cấp cao này, Lãnh đạo các nước cũng đã trao đổi và thảo luận về nhiều vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm, trong đó có vấn đề Biển Đông, nhấn mạnh duy trì hòa bình, an ninh, ổn định ở khu vực; bảo đảm an ninh, an toàn, tự do hàng hải, hàng không ở Biển Đông; giải quyết các tranh chấp bằng biện pháp hòa bình, tuân thủ luật pháp quốc tế, Công ước Luật Biển của LHQ 1982, Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC), và sớm đạt được Bộ Quy tắc ứng xử COC.

Tại Hội nghị Cấp cao ASEAN-Ấn Độ: Các nhà Lãnh đạo ASEAN và Thủ tướng Ấn Độ, Na-ren-đờ-ra Mô-đi, hoan nghênh và đánh giá cao kết quả hợp tác giữa hai bên trong thời gian qua, đặc biệt việc nâng quan hệ ASEAN-Ấn Độ lên Đối tác chiến lược. Ấn Độ khẳng định coi trọng và mong muốn tiếp tục tăng cường hơn nữa quan hệ với ASEAN, coi quan hệ đối thoại ASEAN-Ấn Độ là một trụ cột chính trong chiến lược “Hành động Phương Đông” của Ấn Độ.

Hai bên hài lòng ghi nhận những tiến bộ đạt được trong triển khai Kế hoạch hành động ASEAN-Ấn Độ (2010-2015), theo đó nhất trí đẩy mạnh hợp tác trên các lĩnh vực ưu tiên chung của hai bên như chống khủng bố, tăng cường hợp tác hàng hải, công nghệ thông tin và viễn thông, kết nối, giáo dục, du lịch, văn hóa, thu hẹp khoảng cách phát triển, năng lượng, lương thực, quản lý thiên tai; đồng thời quyết tâm đẩy mạnh thương mại, đầu tư hướng tới mục tiêu đưa kim ngạch thương mại giữa ASEAN và Ấn Độ đạt 100 tỷ USD vào năm 2015, và sớm kết thúc đàm phán Đối tác Kinh tế toàn diện Khu vực (RCEP). Hai bên cũng nhất trí tăng cường hơn nữa hợp tác chặt chẽ về hàng hải, đặc biệt tập trung vào vấn đề an ninh biển và ứng phó với các thách thức trên biển.

Tại Hội nghị Cấp cao ASEAN-Nhật Bản: Các nhà Lãnh đạo ASEAN và Thủ tướng Nhật Bản, Sin-zô A-bê, chia sẻ tầm quan trọng của quan hệ đối tác ASEAN-Nhật Bản với những kết quả hợp tác tích cực thời gian qua, nhất là sau Hội nghị Cấp cao kỷ niệm 40 năm quan hệ ASEAN-Nhật Bản năm 2013 và quyết tâm tiếp tục triển khai những kết quả của Hội nghị này.

Các nhà Lãnh đạo ASEAN và Nhật Bản tái khẳng định cam kết triển khai hiệu quả Tuyên bố chung về Hợp tác ứng phó với các thách thức khu vực và toàn cầu nhằm tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực như an ninh và hợp tác biển, thực hiện mục tiêu thiên niên kỷ, biến đổi khí hậu, hỗ trợ nhân đạo và giảm nhẹ thiên tai, quản lý nguồn nước và bảo vệ môi trường. Bên cạnh đó, ASEAN và Nhật Bản nhất trí tiếp tục đẩy mạnh thương mại và đầu tư với mục tiêu tăng gấp đôi kim ngạch thương mại vào năm 2022, và phối hợp để sớm hoàn tất đàm phán Đối tác Kinh tế toàn diện Khu vực (RCEP); đẩy mạnh kết nối khu vực, thu hẹp khoảng cách phát triển, xây dựng cơ sở hạ tầng, công nghệ thông tin, quản lý thiên tai, tăng cường giao lưu văn hóa và thanh niên, cải thiện hệ thống dịch vụ y tế công, nghiên cứu và phát triển năng lượng mới. Kết thúc Hội nghị, các nhà Lãnh đạo ASEAN và Nhật Bản đã ra Tuyên bố chung về phòng chống khủng bố và tội phạm xuyên quốc gia nhằm tái cam kết chống khủng bố và tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia.

Tại Hội nghị Cấp cao ASEAN-Liên Hợp Quốc: các nhà Lãnh đạo ASEAN và Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki-mun nhất trí thúc đẩy hợp tác sâu rộng trên tất các lĩnh vực và tiếp tục tăng cường phối hợp giữa các cơ quan của hai tổ chức trong xây dựng Chương trình nghị sự phát triển của Liên Hợp quốc sau 2015 và Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN sau năm 2015.

Hai bên khẳng định quyết tâm tăng cường hợp tác trong chia sẻ thông tin và xây dựng năng lực hợp tác biển, ngăn chặn xung đột, gìn giữ hòa bình, thúc đẩy nhân quyền, chống buôn bán người; nhất trí tiếp tục hợp tác về kết nối,công nghệ xanh và phát triển bền vững, an ninh năng lượng và lương thực, phát triển tiểu vùng sông Mê Công, phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ, thu hẹp khoảng cách phát triển và thực hiện các Mục tiêu thiên niên kỷ (MDG), phổ cập giáo dục, bình đẳng giới, xóa đói giảm nghèo…; và tiếp tục ứng phó với cách thách thức toàn cầu đang nổi lên, trong đó có chống khủng bố, biến đổi khí hậu, môi trường, các bệnh truyền nhiễm, đói nghèo, bảo đảm an ninh năng lượng và lương thực, và an ninh nguồn nước.Hội nghị đã thông qua Kế hoạch làm việc ASEAN-Liên Hợp Quốc đến năm 2015, trong đó đặt ra những ưu tiên hợp tác giữa hai bên trên tất cả các trụ cột của quan hệ toàn diện ASEAN-Liên Hợp Quốc.

Tại Hội nghị Cấp cao Kỷ niệm 40 năm quan hệ đối thoại ASEAN-Ô-xtrây-li-a: các nhà Lãnh đạo ASEAN và Thủ tướng Ô-xtrây-li-a Tô-ni A-bốt khẳng định Hội nghị là dấu ấn lịch sử của quan hệ hai bên và là động lực mạnh mẽ thúc đẩy quan hệ hai bên lên một tầm cao mới. Theo đó, các nhà Lãnh đạo hai bên nhất trí sẽ nâng cấp quan hệ ASEAN – Ô-xtrây-li-a lên tầm quan hệ đối tác chiến lược.

Các nhà Lãnh đạo ASEAN và Ôtx-trây-li-a đánh giá cao quan hệ hợp tác hai bên, thể hiện sinh động trên mọi mặt hợp tác, từ chính trị - an ninh đến kinh tế và văn hóa - xã hội, với nhiều thành tựu to lớn trong 40 năm qua. ASEAN đánh giá cao Ô-xtrây-li-a tiếp tục dành nhiều chương trình hỗ trợ lớn cho cho ASEAN như Chương trình Hợp tác phát triển; đề xuất Kế hoạch Cô-lôm-bô mới với cam kết 100 triệu đôla nhằm tăng cường giao lưu nhân dân và giáo dục; mở rộng Chương trình hỗ trợ Hợp tác kinh tế thực hiện Hiệp định Khu vực mậu dịch tự do ASEAN - Ô-xtrây-lia - Niu Di-lân (AANZFTA) giai đoạn 2015-2019; và tiếp tục dành nhiều hỗ trợ ASEAN trong ứng phó và quản lý thiên tai, phòng chống dịch bệnh sốt rét.

Hai bên nhất trí cần phát huy những thành tựu và kết quả đạt được trong 40 năm qua và tiếp tục thúc đẩy mạnh mẽ quan hệ đối thoại và hợp tác theo hướng thực chất và hiệu quả hơn, triển khai hiệu quả Kế hoạch hành động giai đoạn 2015-2019, tập trung vào các trọng tâm ưu tiên như thúc đẩy các nguyên tắc luật pháp, dân chủ, quản trị tốt, nhân quyền,  bình đẳng giới, thúc đẩy hợp tác hàng hải, chống khủng bố, chống tội phạm xuyên quốc gia, tội phạm mạng, thúc đẩy hội nhập kinh tế khu vực thông qua triển khai AANZFTA, thúc đẩy kết nối, thu hẹp khoảng cách phát triển, quản lý thiên tai, phòng chống dịch bệnh xuyên biên giới, tăng cường giao lưu nhân dân, hợp tác giáo dục… Kết thúc Hội nghị, các nhà Lãnh đạo đã ra Tuyên bố chung về kỷ niệm 40 năm quan hệ đối thoại ASEAN – Ô-xtrây-li-a.

PV

Nhiều tư liệu quý hiếm khẳng định chủ quyền biển đảo Việt Nam

Bộ sách gồm 6 cuốn với nhiều tư liệu quý khẳng định chủ quyền biển đảo Việt Nam vừa được Nhà xuất bản TT&TT giới thiệu nhân dịp kỷ niệm 35 năm sự kiện Gạc Ma (14/3/1988-14/3/2023).

Điều khoản 'cấm' tiết lộ với người đòi tiền 'gửi tiết kiệm thành mua bảo hiểm'

Trong khi nhiều khách hàng gửi tiết kiệm ngân hàng bị biến thành hợp đồng mua bảo hiểm nhân thọ Manulife vẫn chật vật đi đòi tiền, có một số người đã được trả lại tiền nhưng buộc phải ký cam kết không được tiết lộ với bên thứ ba.

Học viện Nông nghiệp Việt Nam ra mắt 6 phòng thí nghiệm đạt chuẩn ISO

Ngày 8/1, Học viện Nông nghiệp Việt Nam ra mắt 6 phòng thí nghiệm đạt chuẩn ISO 17025:2017 với hàng trăm chỉ tiêu phân tích đạt chứng nhận Vilas.

Chạy bộ tiếp sức xuyên Việt gây quỹ phẫu thuật nụ cười trẻ em

Một nhóm các VĐV chạy bộ phong trào gồm 10 người đang thực hiện chạy bộ xuyên Việt từ cột cờ Lũng Cú (Hà Giang) đến mũi Cà Mau với mục đích gây quỹ phẫu thuật nụ cười, đồng hành cùng Tổ chức Phẫu thuật nụ cười (Operation Smile).

Ba bài học kinh nghiệm rút ra trong thực tiễn điều hành năm 2022 của NHNN

Tại Hội nghị Chính phủ với địa phương diễn ra hôm 03/01/2023, Thống đốc NHNN Nguyễn Thị Hồng đã chia sẻ những bài học kinh nghiệm rút ra trong thực tiễn điều hành chính sách tiền tệ năm 2022.

Chính sách tiền tệ linh hoạt góp phần kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô

Tại hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương năm 2022, Thống đốc NHNN Nguyễn Thị Hồng khẳng định quan điểm điều hành chính sách tiền tệ linh hoạt góp phần kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, tăng tính độc lập tự chủ của nền kinh tế.

Hỗ trợ 28 địa phương khắc phục hậu quả thiên tai

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái vừa ký Quyết định 1661/QĐ-TTg ngày 31/12/2022 hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai 10 tháng đầu năm 2022.

Cậu sinh viên có duyên với những tủ sách thiện nguyện

Những ngày đầu một mình đạp xe đi gom sách ủng hộ, Thái Hải Đăng, cậu sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền, chẳng dám nghĩ hành trình “Sách đến tay em” lại có thể kéo dài và được nhiều người ủng hộ như bây giờ.

Năm 2022, đội tàu cá ở Đà Nẵng khai thác đạt trên 33.000 tấn tổng sản lượng

Năm nay do ảnh hưởng của thời tiết trên biển phức tạp, chi phí chuyến biển tăng cao…nhưng sản lượng khai thác thuỷ sản của Đà Nẵng vẫn đạt trên 33.000 tấn.

Giảm thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu từ ngày 1/1/2023

Từ 1/1/2023, thuế bảo vệ môi trường với xăng là 2.000 đồng một lít, các mặt hàng dầu (trừ dầu hoả) và mỡ nhờn là 1.000 đồng, theo Nghị quyết vừa được thông qua.

Đang cập nhật dữ liệu !