Hòa Bình: Nhân dân Kỳ Sơn tự làm đường làng, hiến đất làm công trình giao thông

Nhân dân xã Dân Hoà (Kỳ Sơn, Hoà Bình) đã phát huy vai trò chủ thể trong xây dựng nông thôn tại địa phương, tự giác đầu tư, nâng cấp đường làng, đóng góp ngày công, hiến đất để làm đường giao thông và các công trình hạ tầng.

Năm 2017, thu nhập bình quân của người dân xã Dân Hoà đã nâng lên 32 triệu đồng/người/năm.

Dân Hòa là một xã vùng núi thấp của huyện Kỳ Sơn có vị trí địa lý thuận lợi cho giao thông đi lại và giao thương hàng hóa: Phía đông tiếp giáp xã Lâm Sơn huyện Lương Sơn, Phía tây giáp xã Mông Hóa huyện Kỳ Sơn, phía nam giáp xã Trường Sơn huyện Lương Sơn, phía bắc giáp Hà Nội, với diện tích đất tự nhiên 2.366 ha, xã có 05 xóm nằm ven đường quốc lộ 6A, có tổng số hộ 564 hộ, nhân khẩu 2.140 khẩu. Lao động trong độ tuổi 1554 người. Thu nhập chính của người dân chủ yếu là nông nghiệp, hiện nay trên địa bãn xã đã phát triển các ngành nghề mới: dịch vụ, làm chổi chít, thủ công nhỏ, sản xuất rượu cần.... đem lại thu nhập đáng kể cho người dân, hiện tại địa phương được quy hoạch là cụm công nghiệp, do đó tạo công ăn việc làm cho nhiều lao động.

Trong những năm qua được sự quan tâm chỉ đạo sâu sát của Huyện ủy, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện, Đảng bộ, chính quyền xã cùng toàn thể nhân dân đã tập trung, huy động mọi nguồn lực để thực hiện Chương trình. Công tác vận động, tuyên truyền được chú trọng với nhiều hình thức đa dạng, phong phú như lồng ghép nội dung về xây dựng nông thôn mới trong các cuộc họp định kỳ, các cuộc hội nghị, trên loa đài phát thanh, băng rôn, khẩu hiệu, bằng hình thức sân khấu hóa nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân, huy động toàn xã hội tham gia xây dựng nông thôn mới.

Qua 7 năm triển khai nhiều kế hoạch, xã Dân Hòa đã từng bước khởi sắc. Hệ thống cơ sở hạ tầng được cải tạo, đầu tư xây dựng mới, đời sống của người dân từng bước  được nâng cao. Để dạt được kết quả trên là có sự quyết tâm của cấp ủy Đảng, chính quyền và đông đảo bà con nhân dân đồng tình, ủng hộ và tham gia tích.

Đời sống vật chất của nhân dân ngày càng được nâng cao, năm 2011 thu nhập bình quân 15 triệu đồng/người/năm, đến năm 2017 đạt 32 triệu đồng/người/năm tăng 17 triệu đồng so với năm 2011. Đời sống của người dân dần nâng cao cả về vật chất và tinh thần. Nhân dân đã phát huy vai trò chủ thể trong xây dựng nông thôn tại địa phương, tự giác đầu tư, nâng cấp, chỉnh trang nhà cửa, đường làng, ngõ xóm, đóng góp ngày công, hiến đất để làm đường giao thông và các công trình hạ tầng nông thôn. Trong 7 năm từ 2011-2017 Tổng kinh phí thực hiện xây dựng nông thôn mới: 92.967,170 triệu đồng, trong đó: Ngân sách Trung ương (Chương trình MTQGXDNTM ): 8.764 triệu đồng. Ngân sách nhà nước: 35.946 triệu đồng. Vốn tín dụng: 27.225 triệu đồng. Doanh nghiệp: 650 triệu đồng . Nhân dân đóng góp tiền măt, ngày công lao động, xây dựng cơ sở hạ tầng, chỉnh trang nhà cửa, phát triển kinh tế hộ gia đình, mua sắm máy tuốt lúa, mày cày, máy bừa, máy bơm nước.....quy thành tiền mặt: 14.609 triệu đồng. Dân hiến đất quy ra tiền mặt 6.356 triệu đồng. Tỷ lệ hộ nghèo đa chiều giảm còn 3,21%.

 Sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản có nhiều bước tiến mới cả về chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi và áp dụng tiến bộ khoa học, kỹ thuật. Nhiều mô hình phát triến sản xuất như chăn nuôi bò, lợn, nuôi ong, trồng mía, cam, bưởi...cho năng xuất cao, tăng thu nhập cho người dân. Xã đã có mô hình sản xuất gắn với tiêu thụ nông sản với mô hình nuôi ong lấy mật. Năm 2014 trên địa bàn xã có khoảng 20 hộ nuôi ong lấy mật ước thu khoảng 4.000 lít mật/năm tương đương 600 triệu đồng. Năm 2016 thu được 6.000 lít mật/năm với hơn 30 hộ nuôi ong lấy mật, tương đương 900 đồng/năm. Hiện nay trên địa bàn xã Dân Hòa đang hình thành 01 mô hình liên kết của Hội nông dân xã về sản xuất mật ong lấy mật với sự liên kết của 13 hộ nông dân nuôi ong lấy mật với gần 1000 hốc ong. Ngoài ra bà con nông dân đang rất chú trọng việc phát triển đàn bò lấy thịt, Năm 2016 tổng xã có 1.018 con trâu, bò. Đây là mô hình đem lại hiệu quả kinh tế cao và ổn định cho bà con nông dân. Điển hình như hộ ông Nguyễn Văn Hạnh hội viên hội nông dân xóm Gò Bùi phát triển kinh tế mô hình chăn nuôi lợn thịt, và mô hình trồng bưởi Diễn thu nhập hàng năm 250-300 triệu đồng/năm; Hộ Nguyễn Văn Mừng - hội viên nông dân xóm Đễnh với mô hình nuôi trâu, bò thịt hàng năm cho thu nhập 200 triệu đồng. Hộ ông Bùi Văn Thành Hội nông dân xóm Đồng Giang phát triển mô hình nuôi lợn thịt mỗi năm cho thu nhập bình quân 200 triệu đồng/năm, Hộ ông Nguyễn Văn Cần xóm Tân Lập mỗi năm nuôi trung bình 200 hốc ong cho thu nhập 250 triệu đồng/năm....Các mô hình phát triển sản xuất đã góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo, nâng cao đời sống người dân.

Trong quá trình tổ chức thực hiện xây dựng NTM, UBND xã, Ban chỉ đạo, ban quản lý, ban phát triển xây dựng NTM xã đã bám sát các văn bản của Trung ương, tỉnh, huyện để chỉ đạo, điều hành chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM.  Đánh giá khảo sát thực trạng kinh tế, xã hội ở địa phương để xây dựng đề án, đồ án của xã từ đó tuyên truyền vận động nhân dân hiến đất xây dựng cơ sở hạ tầng đóng góp kinh phí, công lao động, chỉnh trang nhà ở dân cư, vườn tạp, ngõ xóm sạch đẹp, văn minh, an ninh chính trị ổn định và giữ vững, xã phấn đấu năm 2017 sẽ đạt chuẩn nông thôn mới.

Bên cạnh những kết quả đạt được, trong quá trình tổ chức thực hiện Chương trình NTM, xã còn gặp không ít khó khăn đó là: xã Dân Hòa có xuất phát điểm là một xã nông nghiệp thu nhập của người dân vẫn chủ yếu là gắn với nông nghiệp, thiên tai xảy ra ảnh hưởng nhiều đến sản xuất của người dân, Liên kết 4 nhà chưa chặt chẽ, thị trường đầu ra cho nông sản không ổn định.

Bài học kinh nghiệm sau 7 năm xây dựng nông thôn mới là làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ, đảng viên nâng cao phẩm chất, năng lực, nhận thức về xây dựng nông thôn mới. Phải huy động sư tham gia đồng bộ của cả hệ thống chính trị trên địa bàn xã, sự vào cuộc của các tổ chức đoàn thể  cùng với sự chủ động tham gia tích cực của nhân dân là điều kiện tiên quyết để quyết định sự thành công của chương trình, cần coi trọng tính bền vững, thực chất của chương trình. Mục đích cuối cùng là nâng cao đời sống của nhân dân. Tích cực ứng dụng các tiến bộ khoa học, công nghệ vào sản xuất, nhanh chóng chuyển dịch cơ cấu cây trồng vật nuôi theo hướng sản xuất hàng hóa để nâng cao năng xuất, chất lượng và hiệu quả trong sản xuất. Công tác xây dựng quy hoạch, kế hoạch, đề án cấp xã phải đảm bảo đồng bộ, thống nhất trong định hướng phát triển chung của xã; trong triển khai thực hiện phải lựa chọn các hạng mục tiêu chí ưu tiên thực hiện trước, phải có kế hoạch, lộ trình thực hiện cụ thể. Làm tốt công tác huy động, lồng ghép các nguồn lực hỗ trợ đầu tư cho chương trình, khuyến khích nhân dân cùng tham gia góp sức xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội; trong đó phải xác định rõ được cơ chế huy động vốn của các thành phần tham gia.Trong chỉ đạo và tổ chức thực hiện phải có kế hoạch, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện nhiệm vụ đề ra để có sự điều chỉnh và có giải pháp phù hợp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc; Tăng cường công tác đào tạo, tập huấn nâng cao trình độ cho cán bộ làm công tác xây dựng nông thôn mới. Tuyên truyền và biểu dương những cá nhân, tập thể đã có thành tích trong công cuộc xây dựng nông thôn kịp thời và liên tục, có chính sách nhân rộng những mô hình tốt, những cách làm sáng tạo, hiệu quả để chương trình phát triển bền vững.

Để thực tốt công tác xây dựng nông thôn mới trong những năm tiếp theo xã cần tập trung thực hiện tốt những nhiệm vụ và giải pháp sau: Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cán bộ và người dân nông thôn, phát huy cao sự tham gia tích cực của nhân dân, tạo điều kiện để người dân thực sự là chủ thể thực hiện Chương trình; Rà soát lại Quy hoạch, đẩy mạnh phát triển sản xuất gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp, chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn, đẩy mạnh ứng dụng khoa học - công nghệ vào sản xuất nâng cao thu nhập và cải thiện đời sống cho người dân nông thôn; thu hút đầu tư của doanh nghiệp, tạo điều kiện thuận lợi cho việc tiêu thụ sản phẩm và thu hút đầu tư. Nắm bắt phát hiện những cách làm hay, mô hình tốt để phổ biến và nhân rộng. Đào tạo, tập huấn nâng cao kiến thức, năng lực tổ chức, quản lý thực hiện cho cán bộ vận hành Chương trình trước hết là đội ngũ cán bộ chuyên trách nông thôn mới. Tiếp tục quan tâm huy động các nguồn lực cho xây dựng nông thôn mới. Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, công tác kiểm tra giám sát kết quả thực hiện Chương trình, củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của Ban Chỉ đạo, ban quản lý. Tổ chức sơ kết, đánh giá kết quả thực hiện Chương trình hàng năm, xác định phương hướng nhiệm vụ thực hiện kế hoạch năm sau.

Hoàng Nam

Nhiều tư liệu quý hiếm khẳng định chủ quyền biển đảo Việt Nam

Bộ sách gồm 6 cuốn với nhiều tư liệu quý khẳng định chủ quyền biển đảo Việt Nam vừa được Nhà xuất bản TT&TT giới thiệu nhân dịp kỷ niệm 35 năm sự kiện Gạc Ma (14/3/1988-14/3/2023).

Điều khoản 'cấm' tiết lộ với người đòi tiền 'gửi tiết kiệm thành mua bảo hiểm'

Trong khi nhiều khách hàng gửi tiết kiệm ngân hàng bị biến thành hợp đồng mua bảo hiểm nhân thọ Manulife vẫn chật vật đi đòi tiền, có một số người đã được trả lại tiền nhưng buộc phải ký cam kết không được tiết lộ với bên thứ ba.

Học viện Nông nghiệp Việt Nam ra mắt 6 phòng thí nghiệm đạt chuẩn ISO

Ngày 8/1, Học viện Nông nghiệp Việt Nam ra mắt 6 phòng thí nghiệm đạt chuẩn ISO 17025:2017 với hàng trăm chỉ tiêu phân tích đạt chứng nhận Vilas.

Chạy bộ tiếp sức xuyên Việt gây quỹ phẫu thuật nụ cười trẻ em

Một nhóm các VĐV chạy bộ phong trào gồm 10 người đang thực hiện chạy bộ xuyên Việt từ cột cờ Lũng Cú (Hà Giang) đến mũi Cà Mau với mục đích gây quỹ phẫu thuật nụ cười, đồng hành cùng Tổ chức Phẫu thuật nụ cười (Operation Smile).

Ba bài học kinh nghiệm rút ra trong thực tiễn điều hành năm 2022 của NHNN

Tại Hội nghị Chính phủ với địa phương diễn ra hôm 03/01/2023, Thống đốc NHNN Nguyễn Thị Hồng đã chia sẻ những bài học kinh nghiệm rút ra trong thực tiễn điều hành chính sách tiền tệ năm 2022.

Chính sách tiền tệ linh hoạt góp phần kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô

Tại hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương năm 2022, Thống đốc NHNN Nguyễn Thị Hồng khẳng định quan điểm điều hành chính sách tiền tệ linh hoạt góp phần kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, tăng tính độc lập tự chủ của nền kinh tế.

Hỗ trợ 28 địa phương khắc phục hậu quả thiên tai

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái vừa ký Quyết định 1661/QĐ-TTg ngày 31/12/2022 hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai 10 tháng đầu năm 2022.

Cậu sinh viên có duyên với những tủ sách thiện nguyện

Những ngày đầu một mình đạp xe đi gom sách ủng hộ, Thái Hải Đăng, cậu sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền, chẳng dám nghĩ hành trình “Sách đến tay em” lại có thể kéo dài và được nhiều người ủng hộ như bây giờ.

Năm 2022, đội tàu cá ở Đà Nẵng khai thác đạt trên 33.000 tấn tổng sản lượng

Năm nay do ảnh hưởng của thời tiết trên biển phức tạp, chi phí chuyến biển tăng cao…nhưng sản lượng khai thác thuỷ sản của Đà Nẵng vẫn đạt trên 33.000 tấn.

Giảm thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu từ ngày 1/1/2023

Từ 1/1/2023, thuế bảo vệ môi trường với xăng là 2.000 đồng một lít, các mặt hàng dầu (trừ dầu hoả) và mỡ nhờn là 1.000 đồng, theo Nghị quyết vừa được thông qua.

Đang cập nhật dữ liệu !