hạn chế người về quê

Cập nhập tin tức hạn chế người về quê

Phải có giấy âm tính mới được về quê ăn Tết gây lãng phí, ít giá trị phòng dịch

Xét nghiệm chỉ có giá trị vào thời điểm xét nghiệm thôi, nhưng với các chuyến đi dài của người từ tỉnh khác về thì có rất nhiều nguồn lây mà họ có thể tiếp cận

Đang cập nhật dữ liệu !