Giảm lãi suất

Cập nhập tin tức Giảm lãi suất

Ngân hàng giãn hoãn nợ, giảm lãi suất, cắt giảm phí... hỗ trợ DN vượt qua đại dịch

Kể từ khi bùng phát dịch Covid-19, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Việt Nam và các tổ chức tín dụng (TCTD) đã ban hành kịp thời, triển khai quyết liệt, đồng bộ giải pháp, chính sách để hỗ trợ người dân, doanh nghiệp (DN) vượt qua khó khăn 

Đang cập nhật dữ liệu !