gen di truyền

Cập nhập tin tức gen di truyền

8 đặc điểm chỉ có thể thừa hưởng từ cha

Mỗi người khi sinh ra đều được thừa hưởng 50% DNA của mình từ mẹ và 50% từ cha. Trên thực tế, trẻ có khả năng thừa hưởng những đặc điểm tích cực từ cha cao hơn 60%.

Đang cập nhật dữ liệu !