em gái mưa

Cập nhập tin tức em gái mưa

Em gái mưa…

Cuối tuần trước, anh đã gọi điện nói chuyện với cô lần cuối, dù sau đó có thế nào cũng được, chỉ là anh không muốn cô hiểu lầm.

Đang cập nhật dữ liệu !