đọc sách

Cập nhập tin tức đọc sách

Giới thiệu bộ sách về nghiệp vụ báo chí - truyền thông

Bộ sách gồm 30 đầu sách thuộc đa dạng thể loại: Sách bồi dưỡng, đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ báo chí, sách kỹ năng, sách văn bản quy phạm pháp luật và các sách tham khảo khác về báo chí...

Đang cập nhật dữ liệu !