đem chuông đi đánh xứ người

Cập nhập tin tức đem chuông đi đánh xứ người

Quả ngọt từ hành trình “đem chuông đi đánh xứ người” của Tập đoàn TH

Đầu tư 2,7 tỷ USD cho dự án chăn nuôi bò sữa, chế biến và kinh doanh tại thị trường sữa Nga, 5 năm qua, Tập đoàn TH đã vượt qua được những thử thách ban đầu, hái những “quả ngọt” đầu tiên và vững tin tiến về phía trước.

Đang cập nhật dữ liệu !