dạy nghề

Cập nhập tin tức dạy nghề

Gần 800 thanh niên khó khăn ở Huế được hỗ trợ nghề nghiệp

Các học viên sau khi tốt nghiệp đều có tay nghề và kỹ năng nghề đạt trình độ cao nên 100% học viên đều xin được việc làm.

Đang cập nhật dữ liệu !