dạy học trực tuyến

Cập nhập tin tức dạy học trực tuyến

Để giáo viên tươi vui "trên sóng" dạy online

Ngoài tập huấn sử dụng phần mềm dạy online, các trường ở TP Đà Nẵng đã tổ chức hỗ trợ tâm lý cho giáo viên, phân chia thời khóa biểu phù hợp, thiết kế sổ đầu bài trực tuyến

Đang cập nhật dữ liệu !