dạy học online

tin tức về dạy học online mới nhất

Giờ học online thấy học trò thờ ơ, cô giáo Toán bèn ‘xuất khẩu thành thơ’
 

07/01/2022

Câu thơ than thở của cô giáo đủ để khiến tụi học trò hối lỗi!