Đầu tư cảng cá

Cập nhập tin tức Đầu tư cảng cá

Đầu tư mở rộng cảng cá để thực hiện tốt giải pháp chống khai thác IUU

Tỉnh Thừa Thiên – Huế và Quảng Trị đang đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ nghề cá ở các cảng biển lớn được chỉ định để thực hiện tốt công tác chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU).

Đang cập nhật dữ liệu !