đánh tím mông

Cập nhập tin tức đánh tím mông

Vụ học sinh bị đánh tím mông: Lệnh cho một đứa trẻ đánh bạn là phản giáo dục!

Theo Thạc sĩ Lê Thị Loan thì giáo dục không thể dùng một đứa trẻ để trừng trị những đứa trẻ khác, không thể cho phép và khuyến khích những hành động dùng bạo lực với bạn bè ngay trong môi trường giáo dục.

Đang cập nhật dữ liệu !