Đắk Nông: Bồi dưỡng đội ngũ cán bộ giỏi, tâm huyết làm công tác xây dựng nông thôn mới

Từ khi bắt tay vào thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, tỉnh Đắk Nông rất chú trọng và thường xuyên tập huấn cho những cán bộ làm công tác xây dựng nông thôn mới.

Trong giai đoạn 2016-2021, các đơn vị, địa phương tại tỉnh Đắk Nông đã tổ chức được hơn 45 lớp đào tạo, tập huấn nâng cao năng lực và triển khai thực hiện các nội dung của Chương trình xây dựng nông thôn mới cho gần 4.000 lượt cán bộ, người dân tham gia.

{keywords}
Kết thúc một đợt tập huấn cho cán bộ làm nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới

Ngoài việc tổ chức các lớp học, hằng năm tỉnh còn cử các đoàn cán bộ từ cấp tỉnh, huyện đến cấp xã đi tham dự các lớp tập huấn do Ban Chỉ đạo Trung ương, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Văn phòng Điều phối nông thôn mới Trung ương tổ chức để nâng cao năng lực tham mưu triển khai thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới.

Các đơn vị, địa phương đã tổ chức được hàng trăm lớp tập huấn về các cơ chế chính sách khuyến nông, khuyến công, giáo dục nghề nghiệp, phát triển nông nghiệp, kỹ năng nghiệp vụ... và các buổi hội nghị, hội thảo về áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào phát triển sản xuất nhằm nâng cao năng suất, chất lượng cho các sản phẩm góp phần xây dựng nông thôn mới.

Có thể nói rằng về công tác đào tạo, tập huấn về xây dựng nông thôn mới trong 5 năm qua tại tỉnh Đắk Nông đã được các cấp, các ngành quan tâm thực hiện, từng bước nâng cao được nhận thức và nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác xây dựng nông thôn mới ở các cấp.

Tuy nhiên, theo lãnh đạo Văn phòng điều phối về xây dựng Nông thôn mới tỉnh Đắk Nông thì, trong quá trình triển khai thực hiện đào tạo, bồi dưỡng cán bộ làm nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới còn gặp những khó khăn như: Kinh phí bố trí cho công tác đào tạo, tập huấn trong thời gian qua rất hạn chế, chủ yếu trích từ nguồn vốn ngân sách Trung ương hỗ trợ do đó công tác đào tạo, tập huấn chưa được triển khai thực hiện sâu rộng và thường xuyên đến tận cán bộ thôn, bon, buôn và người dân.

Ngoài ra cán bộ làm công tác xây dựng nông thôn mới ở các cấp chủ yếu hoạt động theo chế độ kiêm nhiệm và thường xuyên có sự thay đổi, nên rất khó khăn trong quá trình đào tạo, tập huấn theo các chuyên đề chuyên sâu để nâng cao năng lực quản lý và chuyên môn trong công tác tham mưu xây dựng nông thôn mới.

Những khó khăn này sẽ dần được tỉnh Đắk Nông tháo gỡ trong thời gian tới nhằm nâng cao chất lượng cán bộ làm nhiệm vụ nông thôn mới nhằm sớm hoàn thành Chương trình mục tiêu quốc gia.

Khắc phục khó khăn trong xây dựng nông thôn mới ở huyện nghèo Buôn Đôn

Khắc phục khó khăn trong xây dựng nông thôn mới ở huyện nghèo Buôn Đôn

Huyện Buôn Đôn hiện là một huyện nghèo của tỉnh Đắk Lắk. Tuy nhiên trong những năm qua phong trào xây dựng nông thôn mới của huyện đã đạt được nhiều thành tựu đáng ghi nhận.

Sông Cài

HTX trẻ tiên phong trồng nho sữa Hàn

Dù mới thành lập nhưng HTX dịch vụ nông nghiệp hữu cơ công nghệ cao Tuấn Hà Xuân Du farm đã và đang phát triển cây trồng mới, sản xuất công nghệ cao mang thu nhập hàng trăm triệu đồng mỗi năm.

HTX Đông Tiến lợi nhuận từ phát triển công nghệ cao

Là HTX chuyên sử dụng cơ giới hóa nông nghiệp, phát triển cây trồng công nghệ cao mang lại thu nhập mỗi năm cho HTX Đông Tiến hàng chục tỷ đồng.

Phát huy năng lực sản xuất của HTX tại Thanh Hóa

Các HTX ở Thanh Hóa luôn hỗ trợ tích cực, tạo mối liên kết, hợp tác, phát huy năng lực sản xuất của các HTX đối với thành viên, các hộ thành viên góp phần vào tăng trưởng tổng sản phẩm chung của cả tỉnh.

Huế: Sản xuất gạo hữu cơ theo chuỗi giá trị, liên kết tiêu thụ ‘xanh - sạch – an toàn’

Các hợp tác xã (HTX) ở Thừa Thiên – Huế ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất lúa gạo hữu cơ chất lượng và thực hiện liên kết tiêu thụ theo chuỗi giá trị. Từ đó, tạo ra năng suất và thu nhập ổn định cho các thành viên HTX.

Huế: Sản xuất sản phẩm nông nghiệp hữu cơ, giải pháp phát triển kinh tế bền vững

Nhiều hợp tác xã (HTX) ở tỉnh Thừa Thiên – Huế đang triển khai sản xuất sản phẩm nông nghiệp hữu cơ đạt hiệu quả kinh tế và đang thúc đẩy phát triển kinh tế bền vững

Quảng Trị: Lan tỏa chuyển đổi số ở hợp tác xã, đưa drone (UAV) vào sản xuất nông nghiệp

Một số hợp tác xã ở huyện Hải Lăng (Quảng Trị) đã triển khai chuyển đổi số với việc ứng dụng khoa học công nghệ hiện đại vào sản xuất nông nghiệp để giảm chi phí và giải quyết thiếu lao động khi vào mùa vụ…

HTX mắt xích quan trọng giải bài toán “được mùa, mất giá” cho nông dân

70% HTX chưa tham gia tiêu thụ nông sản, chưa liên kết với doanh nghiệp, chưa làm cầu nối nông dân với doanh nghiệp… khiến tiêu thụ nông sản của các HTX còn gặp khó khăn.

Hà Tĩnh: Hợp tác xã Nga Hải, đơn vị tiên phong trong ứng dụng khoa học công nghệ

Là đơn vị tiên phong trong ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất nông nghiệp, đến nay Hợp tác xã Nga Hải (Hà Tĩnh) là một trong những đơn vị có sản phẩm đạt năng suất cao, chất lượng tốt, đầu ra ổn định.

Phát huy vai trò kinh tế tập thể, hợp tác xã trong trong thời kỳ mới

Thực hiện các chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước về phát triển kinh tế tập thể, Hà Tĩnh đề ra nhiều chương trình nhằm phát huy vai trò kinh tế tập thể, hợp tác xã trong phát triển kinh tế thị trường, theo định hướng xã hội chủ nghĩa.

Những dấu ấn rõ nét của kinh tế tập thể, hợp tác xã ở Hà Tĩnh

Nhận thấy vị trí, vai trò và tầm quan trọng của kinh tế tập thể, hợp tác xã trong việc phát triển kinh tế - xã hội tỉnh nhà, Hà Tĩnh đã chú trọng triển khai loại hình kinh tế này trên rất nhiều lĩnh vực.

Đang cập nhật dữ liệu !