Cửa hàng xăng đóng cửa

Cập nhập tin tức Cửa hàng xăng đóng cửa

Lo phá sản, nhà bán lẻ xăng dầu kêu cứu khẩn

Hiện nay có nhiều doanh nghiệp xăng dầu cầm cự không nổi, buộc lòng phải treo bảng “hết hàng” hoặc đóng cửa sớm, hoặc chấp nhận tạm đóng cửa.

Đang cập nhật dữ liệu !