Yên Bái: Đẩy mạnh tuyên truyền về số hóa kết quả giải quyết TTHC

Gần cuối tháng 9/2021, Sở TT&TT tỉnh Yên Bái đã ban hành Công văn số 1426 về việc tuyên truyền nội dung số hóa kết quả giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021 - 2025.

Yên Bái: Đẩy mạnh tuyên truyền về số hóa kết quả giải quyết TTHC
Ảnh minh họa.

Trong đó, Sở TT&TT đề nghị các cơ quan báo chí địa phương, Cổng Thông tin điện tử tỉnh, phòng văn hóa - thông tin các huyện, thị xã, thành phố, trung tâm truyền thông và văn hóa các huyện, thị, thành phố thực hiện tuyên truyền những nội dung sau:

Tuyên truyền, phổ biến nội dung trọng tâm Nghị định số 45 ngày 8/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử, trong đó tuyên truyền các quy định về số hóa kết quả giải quyết thủ tục hành chính và lưu thông tin, phương thức số hóa kết quả giải quyết TTHC từ bản giấy sang điện tử, kết quả giải quyết TTHC bản điện tử được chuyển từ bản giấy có giá trị như văn bản giấy trừ trường hợp pháp luật chuyên ngành có quy định khác…

Đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền về nội dung, tiến độ thực hiện triển khai thực hiện số hóa kết quả giải quyết thủ tục hành chính còn hiệu lực thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025.

 

Thông tin, tuyên truyền sâu rộng về vai trò, ý nghĩa và lợi ích để người dân, tổ chức, doanh nghiệp khi tham gia giao dịch TTHC trực tuyến bằng hồ sơ điện tử thay cho phương thức giao dịch trực tiếp tại các cơ quan nhà nước như: Giảm thời gian chờ đợi trung bình xuống còn tối đa 30 phút/1 lần đến giao dịch; người dân, doanh nghiệp khi thực hiện thủ tục hành chính không phải cung cấp lại các thông tin, giấy tờ, tài liệu đã được chấp nhận khi thực hiện thành công thủ tục hành chính (trước đó), mà cơ quan nhà nước có thẩm quyền giải quyết thủ tục hành chính đang quản lý hoặc thông tin, giấy tờ, tài liệu đã được cơ quan nhà nước kết nối, chia sẻ.

Tăng cường tuyên truyền về kết quả giải quyết TTHC từ bản giấy sang bản điện tử bằng hình thức sao chụp (scan), ký số và chuyển thành tệp tin lưu trên Kho quản lý dữ liệu điện tử tập trung của tỉnh để tổ chức, cá nhân biết và thực hiện TTHC trên môi trường điện tử.

Việt Hà

 
List comment
 
 
Ninh Thuận: Ban hành Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính 2021- 2030
icon

Kế hoạch thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021 –2030 trên các phương tiện thông tin đại chúng vừa được Sở TT&TT tỉnh Ninh Thuận ban hành trong tháng 9/2021.

 
 
Bình Định: Hàng chục nghìn hồ sơ TTHC được chuyển qua bưu điện
icon

Hàng chục nghìn hồ sơ thủ tục hành chính được tiếp nhận và chuyển trả qua bưu điện đã góp phần đẩy mạnh việc cải cách hành chính tại tỉnh Bình Định.

 
 
Bộ TT&TT đẩy mạnh triển khai dịch vụ công trực tuyến
icon

Việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến đã được Bộ Thông tin và Truyền thông đẩy mạnh triển khai. 100% thủ tục hành chính được cung cấp trực tuyến mức độ 4, trong đó, 65% có phát sinh hồ sơ.