Các bước phối hợp cung cấp dịch vụ ĐDN phòng, chống mua bán người 2015-2020

Trong phụ lục của Kế hoạch 697/KHLN-BVCSTE-CSHS-PCTPMT-CSLP về việc phối hợp liên ngành trong hoạt đông của đường dây nóng phòng, chống mua bán người 2015-2020 có quy định các bước phối hợp cung cấp dịch vụ đường dây nóng.

Theo đó, đối với cuộc gọi kết nối dịch vụ

Đường dây nóng: Cán bộ Đường dây nóng gọi điện cho thành viên Tổ công tác phối hợp liên ngành hoặc có thể gọi điện trực tiếp cho đơn vị cung cấp dịch vụ tuyến cơ sở của các cơ quan phối hợp liên ngành để trao đổi thông tin về nhu cầu cung cấp dịch vụ cho khách hàng và đề nghị hỗ trợ;

Kế hoạch phối hợp liên ngành trong hoạt đông của đường dây nóng phòng, chống mua bán người giai đoạn 2015-2020 số 697/KHLN-BVCSTE-CSHS-PCTPMT-CSLP được ban hành ngày 2/12/2015 với mục đích thực hiện Chương trình hành động phòng, chống tội phạm mua bán người của Chính phủ, Cục Bảo vệ, chăm sóc trẻ em được sự hỗ trợ của Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA) đã xây dựng Đường dây nóng về phòng, chống mua bán người - số điện thoại 18001567; Tăng cường và nâng cao hiệu quả hoạt động của Đường dây nóng về phòng, chống mua bán người giai đoạn 2016-2020

Bản phụ lục quy định rõ, thời hạn trong vòng 5 ngày làm việc được biết thông tin ban đầu về tình hình và kết quả cung cấp dịch vụ;

Cán bộ Đường dây nóng cần báo cáo bằng văn bản cho lãnh đạo Đường dây nóng và gửi cơ quan phối hợp về việc phối hợp để xử lý cuộc gọi kết nối dịch vụ vừa được thực hiện; Kết quả xử lý cuộc gọi kết nối dịch vụ của Đường dây nóng được tổng hợp vào báo cáo hàng tháng của Tổ công tác về thực hiện kế hoạch phối hợp liên ngành.

Về phía các cơ quan phối hợp: Khi nhận được cuộc gọi, trong vòng 01 ngày làm việc, cán bộ là thành viên Tổ công tác phải xử lý nội dung cuộc gọi theo trách nhiệm của mình và báo cáo lãnh đạo phụ trách để kịp thời chỉ đạo và tổ chức thực hiện hoặc hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện, bao gồm việc chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện ở đơn vị tuyến cơ sở trực thuộc (nếu cần thiết);

Trường hợp, các dịch vụ được đề nghị kết nối thuộc phạm vi nhiệm vụ của các cục, vụ, ban khác hay cơ sở trực thuộc Bộ, Ban, Ngành, Đoàn thể của cơ quan phối hợp thì cơ quan phối hợp có trách nhiệm trao đổi, kết nối để đơn vị đó cung cấp dịch vụ cho khách hàng;

Trường hợp cơ quan phối hợp không đủ điều kiện đáp ứng nhu cầu hỗ trợ của khách hàng thì phải trả lời ngay cho cán bộ Đường dây nóng để kịp thời kết nối với địa chỉ khác phù hợp.

Các bước phối hợp cung cấp dịch vụ ĐDN phòng, chống mua bán người 2015-2020 - ảnh 1

Đối với cuộc gọi chuyển tuyến

Các bước chuyển tuyến:

Đường dây nóng là đơn vị tiếp nhận nhu cầu can thiệp của khách hàng để tiến hành các bước trong chuyển tuyến: Các cơ quan phối hợp sau khi đã tiếp nhận thông tin từ Đường dây nóng để tiếp tục cung cấp dịch vụ can thiệp cho nạn nhân cần thực hiện các bước như sau:

Thứ nhất, Đánh giá một cách thận trọng các yếu tố nguy cơ, yếu tố dễ bị tổn thương của khách hàng là nạn nhân bị mua bán liên quan đến dịch vụ chuyển tuyến;

Thứ hai, Lấy ý kiến của nạn nhân về việc chuyển tuyến và tôn trọng đề xuất của họ;

Thứ ba, Thu thập thông tin về dịch vụ hỗ trợ cần thiết, bao gồm các thủ tục, liên hệ cụ thể kế hoạch tiếp nhận và sự chấp thuận của cơ quan tiếp nhận;

Thứ tư, Định hướng giúp nạn nhân ra quyết định cuối cùng với các thông tin đầy đủ về dịch vụ và mức độ sẵn có để tránh kỳ vọng không thực tế;

Thứ 5, Chuẩn bị văn bản, tài liệu chuyển tuyến liên quan đến trường hợp của nạn nhân. Việc cung cấp thông tin này phải đảm bảo tính bảo mật và quyền riêng tư của nạn nhân và sự đồng ý của họ;

Thứ 6, Tiến hành chuyển tuyến: trường hợp nạn nhân không gặp bất kỳ nguy cơ nào về an ninh cũng như đầy đủ khả năng để tiếp cận dịch vụ thì cần cung cấp đầy đủ thông tin, giấy tờ và trợ cấp thiết yếu để nạn nhân tự đến nơi cung cấp dịch vụ. Trường hợp nạn nhân có các nguy cơ về an ninh cũng như không tự mình có thể tiếp cận với các dịch vụ chuyển tuyến thì thông báo cho Ủy ban nhân dân cấp xã, cơ quan công an, bộ đội biên phòng, cảnh sát biển (đơn vị tiếp nhận, giải cứu nạn nhân), Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội nơi nạn nhân lưu trú, hoặc Cơ sở hỗ trợ nạn nhân để sắp xếp đưa nạn nhân đến nơi nhận dịch vụ chuyển tuyến. Đối với trẻ em phải có giám hộ của cha mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp theo quy định của pháp luật, hoặc thực hiện như trường hợp nạn nhân không thể tự mình tiếp cận với dịch vụ như đã hướng dẫn ở trên, đồng thời luôn xem xét đảm bảo quyền lợi tốt nhất cho trẻ em;

Thứ 7, Theo dõi và đánh giá sau chuyển tuyến: Đường dây nóng yêu cầu cán bộ nơi tiếp nhận phải có văn bản bàn giao giữa bên giao và bên nhận nạn nhân đến cơ sở hay địa phương và các thông tin liên quan khác.

Đường dây nóng

Cán bộ Đường dây nóng gọi điện, gửi email hoặc gặp trực tiếp thành viên cơ quan phối hợp liên ngành để thảo luận biện pháp đáp ứng phù hợp và hiệu quả dựa trên nhu cầu của khách hàng hoặc gọi điện, gửi email đến trực tiếp cơ sở cung cấp dịch vụ trong hệ thống của cơ quan phối hợp cung cấp dịch vụ đáp ứng tình trạng khẩn cấp của khách hàng; báo cáo lãnh đạo quản lý đường dây nóng trước hoặc ngay sau khi tiến hành các biện pháp phối hợp để can thiệp cho nạn nhân;

Yêu cầu cơ quan phối hợp xác nhận việc nhất trí cung cấp dịch vụ cho khách hàng;

Theo dõi tình hình, diễn biến của quá trình chuyển tuyến và cập nhật kết quả vào cơ sở dữ liệu của Đường dây nóng;

Kết quả thực hiện các cuộc gọi chuyển tuyến của Đường dây nóng được tổng hợp vào báo cáo của Tổ công tác về thực hiện Kế hoạch phối hợp liên ngành này.

Cơ quan phối hợp:

Căn cứ vào tính chất của vụ việc cần can thiệp, thành viên Tổ công tác trực tiếp xử lý hoặc báo cáo lãnh đạo đơn vị (nếu cần) để kịp thời cung cấp các dịch vụ trực tiếp cho khách hàng theo quy định của pháp luật;

Khi nhận thông tin liên hệ từ Đường dây nóng, trong trường hợp phù hợp với nhiệm vụ và điều kiện đáp ứng của đơn vị thì có văn bản xác nhận việc hỗ trợ cho khách hàng của đường dây nóng; hoặc vì lý do không đủ điều kiện, tiêu chuẩn để hỗ trợ thì báo ngay cho nhân viên của Đường dây nóng để kịp thời kết nối hay chuyển tuyến đến một tổ chức khác để có thể cung cấp các hỗ trợ kịp thời và cần thiết;

Trường hợp dịch vụ được đề nghị can thiệp trực tiếp thuộc phạm vi nhiệm vụ của cục, vụ, ban khác hay cơ sở trực thuộc Bộ, Ban, Ngành, Đoàn thể của cơ quan phối hợp thì cơ quan phối hợp có trách nhiệm liên lạc với đơn vị đó nhằm kịp thời cung cấp dịch vụ theo quy định và báo cáo lãnh đạo cấp trên có thẩm quyền để chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện dịch vụ can thiệp. Cơ quan phối hợp tiếp tục theo dõi tình hình và kết quả thực hiện để trao đổi với Đường dây nóng;

Trường hợp cuộc gọi can thiệp mà nạn nhân là người Việt Nam đang ở nước ngoài thì cán bộ Đường dây nóng gọi điện ngay cho Cục Cảnh sát hình sự - C45 - Bộ Công an là đầu mối phối hợp với các cơ quan, đơn vị khác để kịp thời xử lý.

Hải Luân

Nhiều tư liệu quý hiếm khẳng định chủ quyền biển đảo Việt Nam

Bộ sách gồm 6 cuốn với nhiều tư liệu quý khẳng định chủ quyền biển đảo Việt Nam vừa được Nhà xuất bản TT&TT giới thiệu nhân dịp kỷ niệm 35 năm sự kiện Gạc Ma (14/3/1988-14/3/2023).

Điều khoản 'cấm' tiết lộ với người đòi tiền 'gửi tiết kiệm thành mua bảo hiểm'

Trong khi nhiều khách hàng gửi tiết kiệm ngân hàng bị biến thành hợp đồng mua bảo hiểm nhân thọ Manulife vẫn chật vật đi đòi tiền, có một số người đã được trả lại tiền nhưng buộc phải ký cam kết không được tiết lộ với bên thứ ba.

Học viện Nông nghiệp Việt Nam ra mắt 6 phòng thí nghiệm đạt chuẩn ISO

Ngày 8/1, Học viện Nông nghiệp Việt Nam ra mắt 6 phòng thí nghiệm đạt chuẩn ISO 17025:2017 với hàng trăm chỉ tiêu phân tích đạt chứng nhận Vilas.

Chạy bộ tiếp sức xuyên Việt gây quỹ phẫu thuật nụ cười trẻ em

Một nhóm các VĐV chạy bộ phong trào gồm 10 người đang thực hiện chạy bộ xuyên Việt từ cột cờ Lũng Cú (Hà Giang) đến mũi Cà Mau với mục đích gây quỹ phẫu thuật nụ cười, đồng hành cùng Tổ chức Phẫu thuật nụ cười (Operation Smile).

Ba bài học kinh nghiệm rút ra trong thực tiễn điều hành năm 2022 của NHNN

Tại Hội nghị Chính phủ với địa phương diễn ra hôm 03/01/2023, Thống đốc NHNN Nguyễn Thị Hồng đã chia sẻ những bài học kinh nghiệm rút ra trong thực tiễn điều hành chính sách tiền tệ năm 2022.

Chính sách tiền tệ linh hoạt góp phần kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô

Tại hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương năm 2022, Thống đốc NHNN Nguyễn Thị Hồng khẳng định quan điểm điều hành chính sách tiền tệ linh hoạt góp phần kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, tăng tính độc lập tự chủ của nền kinh tế.

Hỗ trợ 28 địa phương khắc phục hậu quả thiên tai

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái vừa ký Quyết định 1661/QĐ-TTg ngày 31/12/2022 hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai 10 tháng đầu năm 2022.

Cậu sinh viên có duyên với những tủ sách thiện nguyện

Những ngày đầu một mình đạp xe đi gom sách ủng hộ, Thái Hải Đăng, cậu sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền, chẳng dám nghĩ hành trình “Sách đến tay em” lại có thể kéo dài và được nhiều người ủng hộ như bây giờ.

Năm 2022, đội tàu cá ở Đà Nẵng khai thác đạt trên 33.000 tấn tổng sản lượng

Năm nay do ảnh hưởng của thời tiết trên biển phức tạp, chi phí chuyến biển tăng cao…nhưng sản lượng khai thác thuỷ sản của Đà Nẵng vẫn đạt trên 33.000 tấn.

Giảm thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu từ ngày 1/1/2023

Từ 1/1/2023, thuế bảo vệ môi trường với xăng là 2.000 đồng một lít, các mặt hàng dầu (trừ dầu hoả) và mỡ nhờn là 1.000 đồng, theo Nghị quyết vừa được thông qua.

Đang cập nhật dữ liệu !