Bưởi Đoan Hùng

Cập nhập tin tức Bưởi Đoan Hùng

Hơn 20 nghìn tấn Bưởi Đoan Hùng vào mùa thu hoạch

Đặc sản Bưởi Đoan Hùng (Phú Thọ) đang bước vào giai đoạn thu hoạch với sản lượng bưởi quả ước đạt trên 20.000 tấn.

Đang cập nhật dữ liệu !