bệnh nhân thiếu thuốc

Cập nhập tin tức bệnh nhân thiếu thuốc

'Cháy thuốc' từ bệnh viện tới nhà thuốc ngoài

Nhiều bệnh nhân than trời đi mua thuốc mà không mua được, trong bệnh viện giới thiệu ra ngoài và đi khắp thành phố cũng không có thuốc.

Đang cập nhật dữ liệu !