bệnh lý

Cập nhập tin tức bệnh lý

Thiếu chất này vừa gây bướu cổ, vừa kém thông minh?

Thiếu iốt gây ra nhiều bệnh tật như bướu cổ, gây chậm phát triển về nhận thức ở trẻ. Ở các vùng thiếu iốt chỉ số IQ của trẻ sẽ thấp hơn các vùng khác.

Đang cập nhật dữ liệu !